Postliste RSS fra 40.118.66.251. http://40.118.66.251 + ":" + 80 + /eInnsyneve/journalpost/ Rss fra 40.118.66.251 Filtrering: Tittel: VS: Signert avtale - vertskommune avtale vedr. krisesentertilbud <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32245 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 363/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Rapportering psykisk utviklingshemmede <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32535 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 653/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Rapportering rus koordinator <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32558 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 676/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Questback kvittering -> Ventelistetall <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33218 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1336/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Nytt regelverk om oppfølging av akuttmedisinforskriften <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33230 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1348/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Evenes omsorgssenter - beboersikkerhet <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33380 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1498/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Samarbeidsavtale om øyeblikkelig hjelp opphold ved Narvik REO <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33402 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1520/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Questback kvittering -> Kapasitet og fremtidig behov for sykehjems- og heldøgns plasser i pleie og omsorg 2017 <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28760 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 104/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/29287 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 631/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Vertskommune samarbeid vedr. krisesentertilbud - jf. Stormøte i Narvik jf. 19.10.17 <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31451 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2795/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Påmelding - Gode pasientforløp <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31725 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 3069/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36081 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1188/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36082 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1189/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36083 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1190/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Signert avtale - retur <text> - </text> Avs/Mot: Breeze Tekstil AS http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Breeze Tekstil AS | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2255/2016 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Opplysninger til eldreplan <text> - </text> Avs/Mot: Helse Nord RHF http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord RHF | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 103/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 108/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36086 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1193/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Søknad om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 338/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Søknad om tilskudd til kompetanseheving og innovasjon 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/29010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 354/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Akseptbrev <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1381/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Rapportering på sommerjobbtilskudd 17/46787 <text> - </text> Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1711/2017 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Fakturainnsigelse døgnmulkt <text> - </text> Avs/Mot: UNN HF http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNN HF | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2114/2018 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Rapportering ungjobb-midler sommeren 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/34577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2695/2018 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Bekreftelse på aksept av vilkår - Evenes kommune <text> - </text> Avs/Mot: Sametinget http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 413/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Søknad om kompetanse og innovasjonstilskudd 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 514/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Søknad om tilskudd: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 626/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1575/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Kopi av søknad om midler til interkommunalt velferdsteknologiprosjekt 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Helsedirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 630/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Rapportering kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 917/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Rapportering: Lindrende behandling- tilskudd 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1152/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Rapportering: Lindrende behandling- tilskudd 2018 - vedlegg <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1153/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1170/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 3081/2017 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 839/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 105/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Rapportering på tilskudd lindrende behandling <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 426/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Rapportering på kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 649/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Søknad om kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 657/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Adgangskontroll Evenes omsorgssenter <text> - </text> Avs/Mot: Øystein Solaas m.fl. http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Solaas m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 870/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Aksept av vilkår <text> - </text> Avs/Mot: Helsedirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1743/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Bekreftelse kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1768/2018 | Avdeling: Evenes omsorgssenter | Tittel: Utredning for bruk av 2. etg. ved Evenes Omsorgssenter. <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36588 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1695/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1357/2018 | Avdeling: Integreringstjenesten | Tittel: ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 259/2018 | Avdeling: Integreringstjenesten | Tittel: Rapporteringsskjema - Tilskudd for hjemmeboende personer med demens, statsbudsjettet 2014 (kap.761, post 62) <text> - </text> Avs/Mot: Helsedirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 81/2015 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Søknad om kompetanse og innovasjonstilkudd <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 845/2015 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Refusjonskrav - àkonto pr 30.09.15 felles kjøkkentjeneste <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund kommune v/ helse og omsorg http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune v/ helse og omsorg | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2112/2015 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Terrortrussel 24. juli 2014 - rapportering til Fylkesmannen innen kl. 12.00 i dag <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/22233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1517/2014 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Omsetningsoppgave 2011 - oversikt <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/16499 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 347/2012 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Bevillingsgebyr 2013 <text> - </text> Avs/Mot: Nye Evenes Hotell http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/19032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nye Evenes Hotell | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 408/2013 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Søknad om serverings- og skjenkebevilling <text> - </text> Avs/Mot: Bogen Hostel AS http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bogen Hostel AS | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 886/2015 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: Politiet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/24057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 970/2015 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Bekreftelse <text> - </text> Avs/Mot: Trond Bakkejord http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/24354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Bakkejord | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1267/2015 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Søknad på endring av styrer for bevilgning <text> - </text> Avs/Mot: Evenes syn- og mestringssenter http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes syn- og mestringssenter | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2114/2015 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Skjenkebestyrer Evenes syn- og mestringssenter <text> - </text> Avs/Mot: Midtre Hålogaland Politidistrikt http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Hålogaland Politidistrikt | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2117/2015 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Omsetningsoppgave for salg- og skjenkebevilling 2015 <text> - </text> Avs/Mot: Evenes Hotell http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes Hotell | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2239/2015 | Avdeling: Fellesavdelingen |