Postliste RSS fra 40.118.66.251. http://40.118.66.251 + ":" + 80 + /eInnsyneve/journalpost/ Rss fra 40.118.66.251 Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 1846/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Endring av aldersgrensen for krav til helseattest - oppdatert veileder <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1838/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten <text> - </text> Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1836/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv <text> - </text> Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1834/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring <text> - </text> Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1831/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: 19/1770-5 - Forespørsel om overføring av ubrukte midler i 2019 til 2020 - Tilskudd til Styrking av skolehelsetjenesten <text> - </text> Avs/Mot: Helsedirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1822/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - svar på søknad, Evenes kommune <text> - </text> Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1818/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: TRAFIKKSIKKER KOMMUNE <text> - </text> Avs/Mot: Trygg Trafikk http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1825/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) <text> - </text> Avs/Mot: Miljødirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1844/2019 | Avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen | Tittel: Støtte til Márkomeannu <text> - </text> Avs/Mot: Márkomeannu http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Márkomeannu | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1826/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Dokument 19/123478-2 Dispensasjon fra veglovens byggegrense for oppføring av garasje - gnr. 9 bnr. 10 i Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1835/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Dokument 17/85740-24 Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Border Crossing Challenge 2019 sendt fra Statens vegvesen <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1824/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Forslag til stengningstider ARN 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen, Vegavdeling Midtre Hålogaland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen, Vegavdeling Midtre Hålogaland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1820/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Til orientering - Arkivverkets brev til leverandører med infomasjon om nedlegging av arkivbaser (sak/arkiv og fagsystem) ved kommunesammenslåingen <text> - </text> Avs/Mot: Arkiv i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkiv i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1823/2019 | Avdeling: Arkivet | Tittel: Makulering av rasjoneringsmateriell <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1817/2019 | Avdeling: Arkivet | Tittel: ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1840/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1839/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Høringsuttalelse Statlig plan Evenes Flystasjon Harstad/ Narvik lufthavn <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1828/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Reguleringsplan Evenes <text> - </text> Avs/Mot: Tårstadvassdraget Fiskelag SA http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tårstadvassdraget Fiskelag SA | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1827/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Høringsuttalelse fra Evenes storvald. <text> - </text> Avs/Mot: Evenes storvald http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evenes storvald | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1819/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om fradeling av to hyttetomter fra eiendommen gnr 28 bnr 15 <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund Kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund Kommune | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1816/2019 | Avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen | Tittel: Oversendelse av forskrift, veileder og rundskriv for regionale miljøtilskudd i Nordland 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1833/2019 | Avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen | Tittel: Varsling planstart - utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Lien industriområde i Evenes kommune <text> - </text> Avs/Mot: Hålogaland Plankontor http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland Plankontor | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1841/2019 | Avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen | Tittel: Oversendelse av forskrift, veileder og rundskriv for regionale miljøtilskudd i Nordland 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1833/2019 | Avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen | Tittel: Ferdsel med modellbåt i elva opp til strandvannet <text> - </text> Avs/Mot: Ole Georg Hole http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Georg Hole | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1829/2019 | Avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen | Tittel: 18/41-50 Tildeling av skjønnstilskudd til Evenes kommune for etablering av flybase <text> - </text> Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1837/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: 19/3306-1 Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser <text> - </text> Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1830/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling Evenes/Tjeldsund | Tittel: Tilsynsrapport med varsel om pålegg <text> - </text> Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 1811/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Avslag på Evenes kommune sin søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt <text> - </text> Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 1808/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 1651/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Høringsbrev - forslag til planprogram - regional kulturminneplan for Nordland <text> - </text> Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 1773/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 1775/2019 | Avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen | Tittel: ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1764/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Høringsbrev om nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt <text> - </text> Avs/Mot: Helsedirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1769/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Avtale <text> - </text> Avs/Mot: Norsk Helseinformatikk http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Helseinformatikk | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1757/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1754/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri <text> - </text> Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1765/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Lærerspesialistfunksjon 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1761/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Lærerspesialistutdanning 2018 <text> - </text> Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1760/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Musikk-/kulturskole - utmelding <text> - </text> Avs/Mot: Sigrid Schrøder http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Schrøder | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1748/2019 | Avdeling: ETS Kulturskole | Tittel: Musikk-/kulturskole - utmelding <text> - </text> Avs/Mot: Sigrid Schrøder http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Schrøder | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1747/2019 | Avdeling: ETS Kulturskole | Tittel: Svar på søknad om sommerjobbtilskudd 2019 - Evenes kommune - Evenes omsorgssenter v/ Stine Fredheim <text> - </text> Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1768/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1749/2019 | Avdeling: Liland barnehage | Tittel: 18/5546 Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene <text> - </text> Avs/Mot: Kulturdepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1752/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: Momskompensasjon 2. termin 2019 <text> - </text> Avs/Mot: KomRev NORD IKS http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD IKS | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1746/2019 | Avdeling: Økonomiavdeling Evenes/Tjeldsund | Tittel: Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie <text> - </text> Avs/Mot: KLP http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1756/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Innspill til Reguleringsplan med konsekvensutredning ifm reetablering av Evenes Flystasjon <text> - </text> Avs/Mot: Tårstad Båtforening http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tårstad Båtforening | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1745/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1758/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1770/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1750/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1772/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen | Tittel: ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1766/2019 | Avdeling: Fellesavdelingen |