Postliste http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/ 40.118.66.251 VS: Signert avtale - vertskommune avtale vedr. krisesentertilbud http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32245 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 363/2018 | Rapportering psykisk utviklingshemmede http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32535 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 653/2018 | Rapportering rus koordinator http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32558 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 676/2018 | Questback kvittering -> Ventelistetall http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33218 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1336/2018 | Nytt regelverk om oppfølging av akuttmedisinforskriften http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33230 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1348/2018 | Evenes omsorgssenter - beboersikkerhet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33380 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1498/2018 | Samarbeidsavtale om øyeblikkelig hjelp opphold ved Narvik REO http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33402 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1520/2018 | Questback kvittering -> Kapasitet og fremtidig behov for sykehjems- og heldøgns plasser i pleie og omsorg 2017 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28760 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 104/2017 | Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: ltii http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/29287 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 631/2017 | Vertskommune samarbeid vedr. krisesentertilbud - jf. Stormøte i Narvik jf. 19.10.17 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31451 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2795/2017 | Påmelding - Gode pasientforløp http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31725 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 3069/2017 | ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36081 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1188/2019 | ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36082 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1189/2019 | ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36083 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1190/2019 | Signert avtale - retur http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Breeze Tekstil AS | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2255/2016 | Opplysninger til eldreplan http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helse Nord RHF | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 103/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 108/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36086 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1193/2019 | Søknad om tilskudd Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 338/2017 | Søknad om tilskudd til kompetanseheving og innovasjon 2017 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/29010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 354/2017 | Akseptbrev http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1381/2017 | Rapportering på sommerjobbtilskudd 17/46787 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1711/2017 | Fakturainnsigelse døgnmulkt http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNN HF | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2114/2018 | Rapportering ungjobb-midler sommeren 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/34577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland Fylkeskommune | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2695/2018 | Bekreftelse på aksept av vilkår - Evenes kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 413/2019 | Søknad om kompetanse og innovasjonstilskudd 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 514/2019 | Søknad om tilskudd: Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 626/2019 | ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1575/2019 | Kopi av søknad om midler til interkommunalt velferdsteknologiprosjekt 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 630/2019 | Rapportering kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 917/2019 | Rapportering: Lindrende behandling- tilskudd 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1152/2019 | Rapportering: Lindrende behandling- tilskudd 2018 - vedlegg http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1153/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1170/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 3081/2017 | ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 839/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 105/2018 | Rapportering på tilskudd lindrende behandling http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 426/2018 | Rapportering på kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 649/2018 | Søknad om kompetanse- og innovasjonstilskudd 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 657/2018 | Adgangskontroll Evenes omsorgssenter http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Solaas m.fl. | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 870/2018 | Aksept av vilkår http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1743/2018 | Bekreftelse kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1768/2018 | Utredning for bruk av 2. etg. ved Evenes Omsorgssenter. http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36588 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1695/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1357/2018 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 259/2018 | Rapporteringsskjema - Tilskudd for hjemmeboende personer med demens, statsbudsjettet 2014 (kap.761, post 62) http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 81/2015 | Søknad om kompetanse og innovasjonstilkudd http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 845/2015 | Refusjonskrav - àkonto pr 30.09.15 felles kjøkkentjeneste http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune v/ helse og omsorg | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2112/2015 | Terrortrussel 24. juli 2014 - rapportering til Fylkesmannen innen kl. 12.00 i dag http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/22233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1517/2014 | Omsetningsoppgave 2011 - oversikt http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/16499 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 347/2012 | Bevillingsgebyr 2013 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/19032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nye Evenes Hotell | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 408/2013 | Søknad om serverings- og skjenkebevilling http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bogen Hostel AS | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 886/2015 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/24057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 970/2015 | Bekreftelse http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/24354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Bakkejord | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1267/2015 | Søknad på endring av styrer for bevilgning http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes syn- og mestringssenter | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2114/2015 | Skjenkebestyrer Evenes syn- og mestringssenter http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtre Hålogaland Politidistrikt | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2117/2015 | Omsetningsoppgave for salg- og skjenkebevilling 2015 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes Hotell | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2239/2015 | Evenes hotell http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes Hotell | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2289/2015 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33724 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1842/2018 | Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger i Skånland kommune ET? http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/26233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skånland Kommune | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 458/2016 | Omsetningsoppgave skjenking av alkohold http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/26791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes Kystlag | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 990/2016 | Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/26995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1193/2016 | Bytte av stedsfortreder på skjenking. http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niingskroa | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2113/2015 | Underskrevet avtale salgs- og skjenkekontroll http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/27011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordfjeldske Kontroll AS | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1209/2016 | ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/27266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1462/2016 | Alkoholtall fra Evenes http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jostein Øyan | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1641/2017 | Søknad om salgsbevilling http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skavli Brygghus | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1276/2018 | Oppsigelse av Leieavtale http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/19327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odin Markusson | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 703/2013 | Boligsøknad http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/21279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Peter Søgaard | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 563/2014 | Tilbud bolig http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/22238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Osmark | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1522/2014 | Ang ventilasjon I leilighet på Liland. http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/24706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Olsen | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1617/2015 | Søknad om kommunal bolig http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/24863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Katya Tverfjeld | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1774/2015 | ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2327/2014 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Parten | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 29/2015 | SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/23746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bogen Hostel AS | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 661/2015 | Søknad om støtte til ispakker http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/29110 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 454/2017 | Scanned document from Bjorn.Ruud@idrettsforbundet.no http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/29691 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1035/2017 | Kvittering for innsendt skjema - Tilskudd til leirskoleopplæring http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30074 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1418/2017 | Kvittering på innsendt skjema - Tilskudd svømmeopplæring minoritetsspråklige elever http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30075 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1419/2017 | Kvittering på innsendt skjema Søknad om tilskudd til opplæring i samisk http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32867 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 985/2018 | Ambulerende bevilling -Standup-show med pubb etterpå http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgitte Rørvik Bruun | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 705/2019 | Påmelding VFL - pulje 7 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/25957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 184/2016 | Ambulerende bevilling -Standup-show med pubb etterpå http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgitte Rørvik Bruun | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 705/2019 | Kartlegging vuvf http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/26378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 597/2016 | Rapportering av deltakere i voksenopplæring - norskkurs http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/26381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 600/2016 | Plan for VFL pulje 7 Evenes http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/27708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1898/2016 | Tilsynsrapport - OMSORG FOR PU http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1648/2017 | Plan for VFL pulje 7 Evenes http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/27708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1898/2016 | Endringer rapportering tilskudd samisk undervisning Evenes kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2199/2016 | Ad leirskoletilskudd høst 2016 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2678/2016 | Ansvarlig for voksenopplæring - norskkurs. Rapportering av timer http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2753/2016 | Saksnr 2016/9219 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/28910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 254/2017 | Ditt svar er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1499/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 205/2019 | Kvittering på innsendt skjema http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2887/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 205/2019 | Kvittering på innsendt skjema http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2887/2017 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 205/2019 | Kvittering på innsendt skjema - Tilskudd samisk http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/31547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2891/2017 | Rapportering på tilskudd gitt som fleksible midler i 2017 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/32247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 365/2018 | Rapport midler til svømmeopplæring osv 2017 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1253/2018 | Ambulerende bevilling - Nyttårskonsert på Tårstad http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/34878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgitte Bruun Rørvik | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2996/2018 | Rapport midler til svømmeopplæring osv 2017 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1253/2018 | Kvittering på innsendt skjema - Tilskudd svømmeopplæring minoritetsspråklige elever http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1647/2018 | Søknad om tilskudd til opplæring i samisk http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/34086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2204/2018 | ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/30200 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1544/2017 | Søknad om tilskudd til opplæring i samisk http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/34086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2204/2018 | Ditt svar er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet - rapportering på midler gitt til økt lærerinnsats http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/34493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2611/2018 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33646 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1764/2018 | Ditt svar er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet - rapportering på midler gitt til økt lærerinnsats http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/34493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 2611/2018 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36655 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1762/2019 | Innhenting av årsverk og antall deltakere i norskopplæringen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 107/2019 | Kvittering på innsendt skjema - Søknad om timer til samisk http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/35797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 904/2019 | Rapportering på bruk av midler til svømmeopplæring for minoritetsspråklige elever - påminnelse http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1177/2019 | Signert avtale http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Narvik Kommune | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1873/2018 | ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/26574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 789/2016 | Signert avtale http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/33755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Narvik Kommune | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1873/2018 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/27008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1206/2016 | ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/27539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 1730/2016 | Kartlegging av vald mot helsepersonell og medpasientar, sak 17/3498-7 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/29646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 30.06.2020 | Journalnr: 990/2017 |