Postliste http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/ 40.118.66.251 ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.06.2019 | Journalnr: 1846/2019 | Endring av aldersgrensen for krav til helseattest - oppdatert veileder http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1838/2019 | Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1836/2019 | Høring av forslag til endringer i pasientskadeloven og forskrifter til loven - Endringer i tilskuddsordningen for privat helsetjeneste mv http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1834/2019 | Høring av forslag til endringer i helsepersonelloven § 29 c – Enklere tilgang til helseopplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp og egen læring http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1831/2019 | 19/1770-5 - Forespørsel om overføring av ubrukte midler i 2019 til 2020 - Tilskudd til Styrking av skolehelsetjenesten http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1822/2019 | Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere - svar på søknad, Evenes kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1818/2019 | TRAFIKKSIKKER KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1825/2019 | Forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1844/2019 | Støtte til Márkomeannu http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Márkomeannu | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1826/2019 | Dokument 19/123478-2 Dispensasjon fra veglovens byggegrense for oppføring av garasje - gnr. 9 bnr. 10 i Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1835/2019 | Dokument 17/85740-24 Tillatelse til å arrangere sykkelrittet Border Crossing Challenge 2019 sendt fra Statens vegvesen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1824/2019 | Forslag til stengningstider ARN 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen, Vegavdeling Midtre Hålogaland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1820/2019 | Til orientering - Arkivverkets brev til leverandører med infomasjon om nedlegging av arkivbaser (sak/arkiv og fagsystem) ved kommunesammenslåingen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkiv i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1823/2019 | Makulering av rasjoneringsmateriell http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1817/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1840/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1839/2019 | Høringsuttalelse Statlig plan Evenes Flystasjon Harstad/ Narvik lufthavn http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1828/2019 | Reguleringsplan Evenes http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tårstadvassdraget Fiskelag SA | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1827/2019 | Høringsuttalelse fra Evenes storvald. http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evenes storvald | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1819/2019 | Søknad om fradeling av to hyttetomter fra eiendommen gnr 28 bnr 15 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund Kommune | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1816/2019 | Oversendelse av forskrift, veileder og rundskriv for regionale miljøtilskudd i Nordland 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1833/2019 | Varsling planstart - utarbeidelse av detaljert reguleringsplan for Lien industriområde i Evenes kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland Plankontor | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1841/2019 | Oversendelse av forskrift, veileder og rundskriv for regionale miljøtilskudd i Nordland 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1833/2019 | Ferdsel med modellbåt i elva opp til strandvannet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Georg Hole | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1829/2019 | 18/41-50 Tildeling av skjønnstilskudd til Evenes kommune for etablering av flybase http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1837/2019 | 19/3306-1 Høringsbrev - Forslag til ny lovbestemmelse om privatrettslige virkninger av ugyldige disposisjoner etter kommunelovens økonomibestemmelser http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 25.06.2019 | Journalnr: 1830/2019 | Tilsynsrapport med varsel om pålegg http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 1811/2019 | Avslag på Evenes kommune sin søknad om tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.06.2019 | Journalnr: 1808/2019 | ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 1651/2019 | Høringsbrev - forslag til planprogram - regional kulturminneplan for Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 1773/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2019 | Journalnr: 1775/2019 | ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1764/2019 | Høringsbrev om nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1769/2019 | Avtale http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Helseinformatikk | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1757/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1754/2019 | Høring - Endringer i alkoholloven - Vinmonopolets åpningstid og salg og skjenking i samme lokale i tilknytning til bryggeri http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1765/2019 | Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Lærerspesialistfunksjon 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1761/2019 | Melding om brev fra Utdanningsdirektoratet – Lærerspesialistutdanning 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1760/2019 | Musikk-/kulturskole - utmelding http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Schrøder | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1748/2019 | Musikk-/kulturskole - utmelding http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigrid Schrøder | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1747/2019 | Svar på søknad om sommerjobbtilskudd 2019 - Evenes kommune - Evenes omsorgssenter v/ Stine Fredheim http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1768/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1749/2019 | 18/5546 Endringer i vilkår for og behandling av søknader om tilskudd til idrettsanlegg i kommunene http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1752/2019 | Momskompensasjon 2. termin 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD IKS | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1746/2019 | Redusert egenkapitaltilskudd og rentegarantipremie http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1756/2019 | Innspill til Reguleringsplan med konsekvensutredning ifm reetablering av Evenes Flystasjon http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tårstad Båtforening | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1745/2019 | ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1758/2019 | ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1770/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1750/2019 | ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1772/2019 | ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1766/2019 | Søknad om ferdigattest - VA Sporet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hinnstein | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1767/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1751/2019 | ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1755/2019 | 19/2898-2 Ny forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1753/2019 | ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1755/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1750/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1751/2019 | Søknad om ferdigattest - VA Sporet http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hinnstein | Journaldato: 18.06.2019 | Journalnr: 1767/2019 | Informasjon om ny varslingsplikt om alvorlige hendelser for alle helse- og omsorgstjenester i kommunen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1738/2019 | Brev til kommunene vedr sommerdrift 2019 Psykisk helsevern for voksne, Avdeling Sør, UNN HF http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNN HF | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1706/2019 | Viktig! Midler til svømmeopplæring for minoritetsspråklige elever - tilbakebetalingskrav http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1734/2019 | 19/1892 Endring i høring av forslag om endringer i rovviltforvaltningen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1737/2019 | 19/1892 Høring av endringer i rovviltforvaltningen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1728/2019 | Tilskudd til akutte forebyggende tiltak mot rovviltskader 2019 - Evenes og Tjeldsund beitelag http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1727/2019 | Fredelige løsninger i stedet for skadefelling av gås http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1719/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1742/2019 | Forraveien og slemmende bebyggelse http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Olsen | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1721/2019 | Invitasjon til å foreslå kandidater til nytt FUB og nytt FUG http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1739/2019 | Oppbevaring/kassasjon av regnskapsmateriale http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkiv i Nordland | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1729/2019 | 16/3421-102 Høringsbrev - forslag til kvalitetskriterier for lån til boligkvalitet i ny forskrift om lån fra Husbanken http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1735/2019 | Brev med vedlegg til ordføreren, med kopi til rådmannen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-Sekretariatet IKS | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1732/2019 | saksdokumenter til ordføreren og rådmannen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-Sekretariatet IKS | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1701/2019 | Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn - i området MPA og QRA - Evenes Flystasjon - gnr/bnr 4/60 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund Kommune | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1708/2019 | «Reguleringsplan Evenes». http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Paulsen | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1733/2019 | brev med vedlegg til ordføreren - med kopi til rådmannen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: K-Sekretariatet IKS | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1731/2019 | Fullstendighetserklæring Evenes kommunes årsregnskap 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1707/2019 | ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1716/2019 | Oppsummeringsbrev Evenes kommunes årsregnskap 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1704/2019 | Revisjonsberetning og revisjonsbrev nr 9 - Evenes kommunes årsregnskap 2018 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1702/2019 | Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KomRev NORD | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1730/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1711/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1714/2019 | Konsesjonsvilkårene ENEV http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avinor Toppenhet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1700/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1717/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1743/2019 | Høring http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Justis- og beredskapsdepartementet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1722/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1710/2019 | Søknad http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Dalmo | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1744/2019 | 19/2789-2 Oppnevning av settefylkesmann - klage etter plan- og bygningsloven http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1705/2019 | Kjøp av tomt i Bogen http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stephan Tellaroli og Torill Bjørkmo | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1709/2019 | Søknad http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Dalmo | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1744/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | Journalnr: 1710/2019 | Spillemidler 2019 - avslag EVENES KOMMUNE gjeldende anlegg 9274 Evenes skole flerbrukshall http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 16.06.2019 | Journalnr: 1693/2019 | Spillemidler 2019 - avslag EVENES KOMMUNE gjeldende anlegg 74975 Evenes skole svømmehall http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 16.06.2019 | Journalnr: 1692/2019 | ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Steinar Strøm | Journaldato: 16.06.2019 | Journalnr: 1691/2019 | ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2019 | Journalnr: 1685/2019 | ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2019 | Journalnr: 1684/2019 | Invitasjon til å foreslå kandidater til Kulturlandskapsprisen i Nordland 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND | Journaldato: 14.06.2019 | Journalnr: 1679/2019 | Spillemidler 2019 - tilsagn EVENES SKYTTERLAG i Evenes kommune gjeldende anlegg 14580 Vassåsen skytebane 100m http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 1678/2019 | GODE VALGOPPLEVELSER FOR ALLE http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 1677/2019 | Gode valgopplevelser for alle http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 1676/2019 | Uttalelse til reguleringsplan for Evenes flystasjon og Harstad / Narvik lufthavn - Evenes http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I NORDLAND | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 1675/2019 | Innkalling til styremøte http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Narvik kommune | Journaldato: 13.06.2019 | Journalnr: 1674/2019 | ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 1670/2019 | NVEs innspill- Offentlig ettersyn - Reguleringsplan med konsekvensutredninger for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn - Evenes kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyneve/journalpost/Details/36557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 07.06.2019 | Journalnr: 1664/2019 |