eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett DELING AV GNR 90 BNR 2 I TJELDSUND KOMMUNE 15.10.2019 3005/2019
Inngående brev Dag Erik Grønnerød Kjøp av tilleggsareal 15.10.2019 3019/2019
Utgående brev Tjeldsund 2020 HØRINGSSVAR OM FREMTIDIG LEDELSE AV ENHETENE INNEN KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST OG FOREBYGGING TJELDSUND 2020 15.10.2019 3007/2019
Inngående brev Steinar Fagerholt ANMODNING OM OPPUSSING AV KOMMUNAL BOLIG 14.10.2019 3012/2019
Utgående brev Stein Hugo og Connie Eggesvik Hansen MERKING AV GRENSEPUNKT 14.10.2019 2997/2019
Utgående brev Rolf Sørensen MERKING AV GRENSEPUNKT 14.10.2019 2999/2019
Inngående brev Gro-Hege Markussen ARBEIDSAVTALE 14.10.2019 3017/2019
Inngående brev Alf Valseth EIENDOMMEN SOLDAM GNR. 75 BNR. 29 14.10.2019 3013/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2963/2019 - Klage på vedtak i formannskapet, sak 67/19 14.10.2019 3009/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2937/2019 - SØKNAD OM DELING 81/10 14.10.2019 3010/2019
Inngående brev Stig og Jorunn Kristensen DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT 14.10.2019 3014/2019
Utgående brev Statsbygg SKJØTE TIL UNDERSKRIFT 14.10.2019 2996/2019
Utgående brev Marvel Oddrun Hanssen m.fl. Informasjon til grunneierne Fotefar mot Nord- Kulturminnestien Hol-Hov 11.10.2019 2994/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett UTSETTELSE AV RETTSMØTET 11.10.2019 3006/2019
Saksframlegg/innstilling ENDRING AV STRUKTUR FOR FORLIKSRÅDET FOR RESTEN AV PERIODEN 11.10.2019 2977/2019
Utgående brev Harstad kommune REFUSJONSKRAV 2018-2019 DISPONERING AV BARNEHAGEPLASSER - KORRIGERING 11.10.2019 2992/2019
Utgående brev Sverrre Hkon Evju SØKNAD OM DELING AV GNR 81 BNR 10 11.10.2019 2985/2019
Utgående brev Kongsvik kulturhus SKJENKEBEVILLING KONGSVIK KULTURHUS 11.10.2019 2986/2019
Utgående brev Halvard Larssen SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA EIENDOMMEN GNR 93 BNR 2 SOM TILLEGG TIL GNR 93 BNR 14 11.10.2019 2987/2019
Utgående brev Jorunn Lien Johnsen REKVISISJON AV OPPMÅLING AV GNR 68 BNR 18 11.10.2019 2984/2019
Utgående brev Stig Kristensen Svar på innsynsforespørsel ved ekspropriasjon Stig Kristensen - Tjeldsund kommune 11.10.2019 2990/2019
Inngående brev Skånland kommune Fellesnemnda 16.09.2019 møteinnkalling. 10.10.2019 3001/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord MELDING OM VEDTAK - REGULERINGSENDRING E10/ HÅLOGALANDSVEGEN - PARSELL 8 I FISKEFJORDEN - EGENGODKJENNING 10.10.2019 2932/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tildelingsbrev - siste fordeling skjønnsmidler 2019 10.10.2019 3003/2019
Inngående brev Bjørn Hanssen Bestiiling av innsyn: Journalnr: 2909/2019 - Vintervedlikehold Losveien på Tjeldnes 10.10.2019 3000/2019
Inngående brev Kongsvik barnehage SØKNADSKJEMA OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR PEDAGOGISK LEDER 10.10.2019 3004/2019
Utgående brev Tjeldsund 2020 Forslag til ny organisering i "Nye Tjeldsund" 10.10.2019 2969/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2882/2019 - MELDING OM VEDTAK 10.10.2019 3002/2019
Utgående brev Hilda Bendiksen m.fl. Referat fra møte i eldrerådet 16. september 2019 10.10.2019 2694/2019
Utgående brev Myklebostad Båtforening OPPMÅLINGSGEBYR 09.10.2019 2954/2019
Utgående brev Kjell Thorleif Småback MELDING OM TINGLYST EIENDOM 09.10.2019 2953/2019
Inngående brev Ingrid Davidsen ARBEIDSAVTALE 09.10.2019 2995/2019
Inngående brev Stig Kristensen Tjeldsund kommune - omlegging av va-ledninger i Kongsvik 09.10.2019 2988/2019
Inngående brev Nasjonal kommunikasjones myngighet SENDERTILLATELSE 09.10.2019 2991/2019
Utgående brev Robin Eivik SØKNAD OM FRADELING AV NAUSTTOMT FRA EIENDOMMEN GNR 72 BNR 294 09.10.2019 2960/2019
Utgående brev Sølvi Maria Nylund OPPMÅLINGSGEBYR 09.10.2019 2958/2019
Utgående brev Sølvi Maria Nylund PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 89 BNR 6 09.10.2019 2956/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling av innsyn: E-post til adv. Sagen vedr. ekspropriasjon - varsel om klage til fylkesmannen om manglende dokumentinnsyn 09.10.2019 2989/2019
Utgående brev Helen og Arvid Johansen SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMT TIL EIENDOMSTOMT FRA GNR 83 BNR 12 09.10.2019 2959/2019
Inngående brev Bufdir NY VEILEDNINGSFUNKSJON I MENNESKEHANDELSAKER 09.10.2019 2993/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Oversendingsbrev 08.10.2019 2980/2019
Inngående brev Jorunn Lien Johnsen REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 68/18 08.10.2019 2979/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM KJØP AV AREAL FRA GNR 72 BNR 248 (KALSHÅGEN) SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 287 08.10.2019 2936/2019
Inngående brev Tjeldnes bygdestue Søknad om økonomisk støtte til toalett i tilknytning til gapahuk ved snuplass FV 711 08.10.2019 2972/2019
Inngående brev Finansdepartementet Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten 08.10.2019 2970/2019
Inngående brev Nina Røberg Frivillighetsprisen 2019 08.10.2019 2973/2019
Inngående brev Kay O Gyltnes Frivillighetspris 08.10.2019 2974/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Tildeling av matrikkelnummer Odden gnr. 90 08.10.2019 2976/2019
Inngående brev Kommunaldepartementet Søknad om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk - status i prosessen 08.10.2019 2965/2019
Inngående brev Troms fylkeskommune Svar - Høring og offentlig ettersyn - dataljregulering for Campus Fjelldal 08.10.2019 2978/2019
Inngående brev Amelia Grotnes ARBEIDSAVTALE 08.10.2019 2983/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 08.10.2019 2981/2019
Inngående brev Irene Kjerstad Klage på vedtak i formannskapet, sak 67/19 08.10.2019 2963/2019
Inngående brev Vorin Brox Einarsen SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL STATENS VEGVESEN 08.10.2019 2982/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Kulturprisen 2019. 08.10.2019 2964/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2909/2019 - Angående opphør av vinterdrift Losveien i Tjeldsund kommune 08.10.2019 2968/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2685/2019 - Dokument tittel: RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL KOMMUNENE 08.10.2019 2961/2019
Inngående brev Gunnar Fossheim Kjøp av tileggs areal 08.10.2019 2967/2019
Inngående brev Gunnar Fossheim SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT 08.10.2019 2966/2019
Inngående brev Kvæfjord kommune Valg til Hålogaland interkommunalt politisk råd 08.10.2019 2971/2019
Utgående brev Hans Anders Hanssen og Lillian Torsvij TINGLYST SKJØTE 07.10.2019 2931/2019
Inngående brev Skånland kommune SVAR PÅ SØKNAD ***** ***** ***** 07.10.2019 2955/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Dispensasjon fra byggegrense for å oppføre garasje 78/20 07.10.2019 2957/2019
Utgående brev Marie Anne Aune ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER - 72/41 07.10.2019 2934/2019
Utgående brev Alf Valseth OPPMÅLINGSGEBYR 07.10.2019 2930/2019
Utgående brev Are Paulsen ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER - 87/16 07.10.2019 2935/2019
Utgående brev Alf Valseth PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 75 BNR 29 07.10.2019 2929/2019
Inngående brev Compilo AS DATABEHANDLERAVTALER 04.10.2019 2945/2019
Utgående brev Simon Lie SØKNAD OM FORLENGLSE AV LEIE KOMMUNAL BOLIG 04.10.2019 2921/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - ZENTER FOR KUNSSTERAPI OG YOGA 04.10.2019 2926/2019
Inngående brev Norsk Landbruksrådgivning Søknad om kommunalt bidrag i 2020 04.10.2019 2946/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - VIDEREUTVIKLING AV BEDRIFT - PEDERSENS SNEKKERI 04.10.2019 2925/2019
Inngående brev Forsvarsbygg PROSJEKT 100446 - EVENES - BOLIGER - SAMARBEID MED EVENES- OG NYE TJELDSUND KOMMUNE 04.10.2019 2947/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - PROPELLFABRIKKEN HARSTADREGIONEN 2019 04.10.2019 2922/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet Kontroll av drikkevann Tjeldøy Vv 04.10.2019 2952/2019
Utgående brev Sunniva Steen Søknad om plass Aminda 04.10.2019 2637/2019
Inngående brev Kent A. Eide Bestilling innsyn 2888/2019 04.10.2019 2949/2019
Inngående brev Nordland politidistrikt UTTALELSE TIL SKJENKEBEVILLING 04.10.2019 2950/2019
Inngående brev Fjell skilag v/Kay O Gyltnes SØKNAD OM STØTTE FJELL SKILAG 04.10.2019 2944/2019
Inngående brev Halvar og Torgunn Larssen SØKNAD OM DELING 93/2 04.10.2019 2948/2019
Saksframlegg/innstilling TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - DIGITAL TAVLE OG TELESLYNGE TIL KONGSVIK KIRKE 04.10.2019 2923/2019
Inngående brev Nav Skånland Innkalling til dialogmøte 04.10.2019 2951/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Svar på henvendelse vedr. forliksråd 03.10.2019 2940/2019
Saksframlegg/innstilling ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2019 03.10.2019 2899/2019
Inngående brev Hålogaland Ressursselskap IKS Signert protokoll fra representantskapsmøte 1/19 03.10.2019 2933/2019
Saksframlegg/innstilling BUDSJETTREGULERING NR. 2 INVESTERING 2019 03.10.2019 2900/2019
Inngående brev 9. klasse ved Ramsund skole Søknad om tilskudd til klassetur 03.10.2019 2939/2019
Inngående brev Sunniva Steen Mottatt plass 03.10.2019 2938/2019
Inngående brev Liv Melbøe Caspersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2757/2019 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE PARKERINGSPLASS VED EVENES LUFTHAVN GNR/BNR 4/4 03.10.2019 2942/2019
Inngående brev Sverre Håkon Evju m.fl. SØKNAD OM DELING 81/10 03.10.2019 2937/2019
Inngående brev Husbaanken Tilsagn om tilskudd til tilpasning av bolig for 2019 03.10.2019 2941/2019
Utgående brev Halvard Seljebu Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 21/76 02.10.2019 2878/2019
Inngående brev Robin Eivik SØKNAD OM TILTAK 72/294 02.10.2019 2928/2019
Utgående brev Kent Andre Eide MELDING OM VEDTAK 02.10.2019 2888/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland OVERSENDELSE AV KLAGESAK 02.10.2019 2885/2019
Utgående brev Stig og Jorunn Kristensen MELDING OM VEDTAK 02.10.2019 2882/2019
Utgående brev Erling Reinslett Byggesak overføres til ny vertskommune - garasje- gnr/bnr 27/8 Evenes kommune 02.10.2019 2891/2019
Utgående brev Perry Stømdal Bygesak overføres til ny vertskommune - Garasje- gnr/bnr 26/13 02.10.2019 2889/2019
Utgående brev Stein Ronny Skånhaug Byggesak overføres til ny vertskommune Gnr/bnr 3/27 02.10.2019 2876/2019
Utgående brev Bernhard Olsen AS Byggesak overføres til ny vertskommune - Fritidsblig gnr/bnr 2/41 02.10.2019 2875/2019
Utgående brev Ofoten Byggservice AS Byggesak overføres til ny vertskommune -garasje- gnr/bnr 28/11 Evenes kommune 02.10.2019 2890/2019
Utgående brev Tore Høgset Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 26/28 02.10.2019 2881/2019
Utgående brev Michael Sunnarvik Byggesak overføres til ny vertskommune - Garasje gnr/bnr 19/124 02.10.2019 2886/2019
Utgående brev Liland Båtforening Byggesak overføres til ny vertskommune - Brygger/småbåthavn gnr/bnr 17/3 02.10.2019 2893/2019
Saksframlegg/innstilling BUDSJETTREGULERING NR. 2 DRIFT 2019 02.10.2019 2898/2019
Utgående brev Heidi Olsborg Byggesask overføres til ny vertskommune Gnr/bnr 21/5 02.10.2019 2877/2019
Utgående brev Dagfinn Bertheussen D-SAK 72/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 73 BNR 2 SOM TILLEGG TIL GNR 73 BNR 79 02.10.2019 2895/2019
Utgående brev Gabrielsen Sunniva Byggesak overføres til ny vertskommune - tilbygg gnr/bnr 21/64 02.10.2019 2883/2019
Utgående brev Greta Marie Skau Byggesak overføres til ny vertskommune- tilbygg/hjemmekontor- gnr/bnr 21/72 02.10.2019 2884/2019
Utgående brev Magne Martinussen Byggesak overføres til ny vertskommune -Garasje- Gnr/bnr 19/153 02.10.2019 2892/2019
Utgående brev Besikt Byggesak overføres til ny vertskommune - våningshus - gnr/bnr 5/35 02.10.2019 2887/2019
Utgående brev Halvard Seljebu Byggesak overføres til ny vertskommune naust gnr/bnr 21/76 02.10.2019 2879/2019
Utgående brev Espen Landsholm Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 4/82 02.10.2019 2880/2019
Utgående brev Anne Karin Arvola Byggesaken overføres til ny vertskommune - tilbygg fritidsbolig og utebod 23/163 01.10.2019 2867/2019
Inngående brev Kongsvik kirke SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KONGSVIK KIRKE 01.10.2019 2916/2019
Utgående brev Besikt AS Byggesak overføres til ny vertskommune - Brakkerigg - gnr/bnr 5/46 01.10.2019 2866/2019
Saksframlegg/innstilling Endelig vedtak. Detaljregulering av Ramstad boligfelt, planid. 2018 05. 01.10.2019 2177/2019
Inngående brev ***** SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - ***** ***** 01.10.2019 2902/2019
Inngående brev Hammer Multiservice SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HAMMER MULTISERVICE 01.10.2019 2904/2019
Utgående brev Byggsøk Norge AS Byggesak overføres til ny vertskommune - riving og bygging av fritidsbolig - gnr/bnr 29/43 01.10.2019 2868/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Angående opphør av vinterdrift Losveien i Tjeldsund kommune 01.10.2019 2909/2019
Utgående brev Mesterbygg AS Byggesak overføres til ny vertskommune - ombygginger gnr/bnr 23/150 01.10.2019 2865/2019
Utgående brev Anders Føre Lindorff Byggesak overføres til ny vertskommune - Fritidsbolig - gnr/bnr 29/74 01.10.2019 2869/2019
Utgående brev Plan-Evo AS Byggesak overføres til ny vertskommune - Enebolig på Liland - gnr/bnr 19/219 01.10.2019 2857/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 01.10.2019 2853/2019
Utgående brev Mesterbygg AS m.fl. Byggesak overføres til ny vertskommune - Carport til sykehjem - gnr/bnr 19/210 01.10.2019 2863/2019
Utgående brev Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag Byggesak overføres til ny vertskommune - Firemannsbolig på Liland gnr/bnr 19/49 01.10.2019 2855/2019
Inngående brev Simon Lie Søknad om forlengelse av leie kommunal bolig 01.10.2019 2910/2019
Utgående brev Johnny Stenbak Byggesaken overføres til ny vertskommune - Tilbygg - gnr/bnr 19/24 01.10.2019 2858/2019
Utgående brev Evenes skytterlag Byggesak overføres til ny vertskommune - sikkerhetsvoll- gnr/bnr 19/1 og 9 01.10.2019 2854/2019
Inngående brev Statens kartverk RETUR AV TINGLYST DOKUMENT 01.10.2019 2917/2019
Inngående brev Janne Sylvi Nilsen SØKNAD 01.10.2019 2920/2019
Inngående brev Syed Toqueer Akhter SØKNAD 01.10.2019 2919/2019
Inngående brev Pedersens snekkeri SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PEDERSENS SNEKKERI 01.10.2019 2903/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune STATUS I KOMMUNEN FOR AREALPLANLEGGING I SJØ 01.10.2019 2907/2019
Utgående brev HRS Byggesak overføres til ny vertskommune - garasje/lager Moan miljøstasjon - gnr/bnr 5127 Evenes 01.10.2019 2859/2019
Utgående brev Mesterbygg AS Byggesak overføres til ny vertskommune - Garasje - gnr/bnr 25/21 01.10.2019 2872/2019
Utgående brev Mesterbygg AS Byggesak overføres til ny vertskommune - Enebolig med garasje- gnr/bnr 3/3 01.10.2019 2860/2019
Utgående brev Mesterbygg AS Byggesak overføres til ny vertskommune Glasstilbygg gnr/bnr 23/39 01.10.2019 2862/2019
Utgående brev Nilsen & Haukland AS Byggesak overføres til ny vertskommune -Fritidsbolig gnr/bnr 14/2 01.10.2019 2873/2019
Utgående brev AB Byggmontering AS Byggesak overføres til ny vertskommune - Tilbygg til bolig - gnr/bnr 24/139 01.10.2019 2870/2019
Utgående brev Lødingen Arbeidssenter AS Byggesak overføres til ny vertskommune - Terrengendringer - gnr/bnr 4/107 01.10.2019 2851/2019
Utgående brev Thomas Kirksæther og Monica A. Gundersen ANGÅENDE ADRESSEENDRING FRA MYRVEIEN TIL AURAVEIEN 01.10.2019 2874/2019
Utgående brev Hanne M Stabursvik Byggesak overføres til ny vertskommune - Fasadeendringer - gnr/bnr 24/37 01.10.2019 2852/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Melding om avtale og vedtak om erverv og tiltredelse av grunn til offentlig veg 01.10.2019 2908/2019
Inngående brev John Leonhardsen SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 80/10 01.10.2019 2918/2019
Inngående brev Linjeproff AS Melding om bruk av motorkjøretøy 01.10.2019 2911/2019
Inngående brev Gjøran Sommarset Bestilling innsyn: Journalnr: 2739/2019 - UNDERRETNING OM VEDTAK I DISPENSASJONSSAK PÅ EIENDOMMEN GNR 79 BNR 8 I TJELDSUND KOMMUNE 01.10.2019 2914/2019
Inngående brev Fredrik Bestilling innsyn: Journalnr: 2685/2019 - RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL KOMMUNENE 01.10.2019 2913/2019
Inngående brev Beate Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2685/2019 - RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL KOMMUNENE 01.10.2019 2912/2019
Inngående brev Gjøran Sommarset Bestilling innsyn: Journalnr: 2827/2019 - Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell av eiendommen gnr 67 bnr 2 i 100-metersbeltet langs sjøen 01.10.2019 2915/2019
Inngående brev Kjærfjord båtforening SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KJÆRFJORD BÅTFORENING 01.10.2019 2901/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Informasjon om den nye kommuneloven 01.10.2019 2905/2019
Utgående brev Stig-Håkon Jensen Byggesak overføres til ny vertskommune - Naust gnr/bnr 26/30 30.09.2019 2848/2019
Saksframlegg/innstilling Kystoneplan II for Midt- og Sør Troms - endelig vedtak Tjeldsund kommune 30.09.2019 2754/2019
Utgående brev Petter I. Bartholsen Byggesak overføres til ny vertskommune - Melkekuavdelig gnr/bnr 20/6 30.09.2019 2849/2019
Utgående brev Geir Elvebakk Byggesak overføres til ny verstkommune - Sauefjøs med forlager gnr 27/10 30.09.2019 2847/2019
Utgående brev Thomas Fronth Gressnes Dispensasjonssaken avsluttes 28/33-1 30.09.2019 2845/2019
Saksframlegg/innstilling SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL FRA KOMMUNAL EIENDOM I KALSHÅGEN 30.09.2019 2751/2019
Inngående brev Einar J Jakobsen OPPSIGELSE AV STILLING 30.09.2019 2894/2019
Inngående brev Sigurd-Bjarne Hansen m.fl. SØKNAD OM TILTAK - DELING 83/12 30.09.2019 2897/2019
Saksframlegg/innstilling LOKALE FORHANDLINGER 2019 KAPITTEL 5 - GODKJENNING AV PROTOKOLLER 30.09.2019 2728/2019
Utgående brev Norconsult AS MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE PARKERINGSPLASS VED EVENES LUFTHAVN GNR/BNR 4/4 27.09.2019 2757/2019
Utgående brev Rolf Sørensen D-SAK 74/19 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT I REGULERT OMRÅDE FRA EIENDOMMEN GNR 72 BNR 328 27.09.2019 2832/2019
Utgående brev Tore Skaanevik TILLATELSE TIL TILTAK - 73/21 27.09.2019 2826/2019
Inngående brev Ellen Jerman Bertheussen Søknad om fritak av kommunale avgifter 73/40 27.09.2019 2864/2019
Inngående brev Myklebostad kretsutvalg Søknad om aktivitetstilskudd - Myklebostad kretsutvalg 27.09.2019 2856/2019
Utgående brev Mesterbygg AS m.fl. BEHOV FOR YTTERLIGERE TILLEGGSINFORMASJON TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST OG OVERFØRING AV SAK TIL NY VERTSKOMMUNE GNR/BNR 24/222 27.09.2019 2835/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 27.09.2019 2861/2019
Utgående brev Brødrene Stormo AS FERDIGATTEST - VASKEHALL GNR/BNR 4/104 27.09.2019 2830/2019
Utgående brev Besikt AS m.fl. Byggesaken overføres til ny vertskommune - Anleggshotell gnr/bnr 4/109 27.09.2019 2836/2019
Inngående brev Thomas Kirksæther og Monica A. Gundersen Feil i adressendring Myrveien - Auraveien på Fjelldal? 27.09.2019 2871/2019
Utgående brev Mattilsynet Region Nord VEDTAK OM PRØVETAKINGSPLAN MED UTSATT FRIST 27.09.2019 2828/2019
Utgående brev Edin Sletthaug SVAR ANGÅENDE GARASJE/CARPORT 27.09.2019 2834/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett INNKALLING TIL HOVEDFORHANDLING 17-114779RFA-JHAR 26.09.2019 2840/2019
Utgående brev Privatmegleren Harstad EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 73 BNR 45 I TJELDSUND KOMMUNE 26.09.2019 2811/2019
Utgående brev NARVIK MEGLERN AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 72 BNR 199 I TJELDSUND KOMMUNE 26.09.2019 2802/2019
Inngående brev Charlotte Paulsen SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON 26.09.2019 2842/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord NFTU protokoll 3-19 26.09.2019 2844/2019
Inngående brev Skånland kommune OVERSENDELSE AV SAK ***** ***** ***** 26.09.2019 2846/2019
Inngående brev Skånland kommune SVAR - VS: SVAR, ENKELTVEDTAK 26.09.2019 2850/2019
Inngående brev Bufdir Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - kommunesammenslåing og søknadsprosess for 2020 26.09.2019 2843/2019
Utgående brev Ecophorme AS FERDIGATTEST-UTVIDELSE AV BOBILPLASS-GNR/BNR 5/157 26.09.2019 2635/2019
Inngående brev Charlotte Paulsen SØKNAD OM PERMISJON - KORRIGERT 26.09.2019 2841/2019
Inngående brev Stig Kristensen Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell av eiendommen gnr 67 bnr 2 i 100-metersbeltet langs sjøen 25.09.2019 2827/2019
Utgående brev ÅF Advancia AS Byggesak overføres til ny vertskommune - befalsforlegninger - gnr/bnr 4/60 Evenes 25.09.2019 2801/2019
Inngående brev Trond Ranang Kjøp av tilleggsareal 25.09.2019 2817/2019
Inngående brev Rolf Sørensen SØKNAD OM DELING 72/328 25.09.2019 2818/2019
Inngående brev ***** KRAV OM FAST STILLING 25.09.2019 2819/2019
Utgående brev ÅF Advancia AS Byggesak overføres til ny vertskommune - messebygg - gnr/bnr 4/60 25.09.2019 2798/2019
Inngående brev Narvik kommune, Plan og byggesak Anbudskonkurranse - Problemkartlegging og tiltaksutredning for Ofoten vannområde 25.09.2019 2825/2019
Utgående brev Ambita Oppsigelse av avtale 25.09.2019 2829/2019
Inngående brev Statens kartverk Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses 25.09.2019 2820/2019
Inngående brev Edin Sletthaug ANGÅENDE GARASJE/CARPORT 25.09.2019 2831/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM REISERETT 25.09.2019 2821/2019
Inngående brev Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 3. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR 2019 25.09.2019 2833/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2741/2019 - SV: Tjeldoddveien - Oppfølging Jordskifterettens domsavsigelse 25.09.2019 2824/2019
Inngående brev Kent A. Eide Bestilling innsyn: Journalnr: 2739/2019: UNDERRETNING OM VEDTAK I DISPENSASJONSSAK PÅ EIENDOMMEN GNR 79 BNR 8 I TJELDSUND KOMMUNE 25.09.2019 2823/2019
Utgående brev Greta Holm Hansen Byggesak overføres til ny vertskommune - Enebolig med garasje gnr/bnr 19/191 25.09.2019 2793/2019
Utgående brev Liss Cathrine og Jan A Hansen Juliussen ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING 25.09.2019 2787/2019
Versjon:5.0.7