eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Marie Anne Aune ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER 72/41 15.08.2019 2422/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 15.08.2019 2389/2019
Inngående brev Sign Consult AS SØKNAD OM FERDIGATTEST 4/81 15.08.2019 2424/2019
Utgående brev Nina Stensen Søknad på stilling nr 5 15.08.2019 2391/2019
Utgående brev Linda Kristensen SØKNAD 15.08.2019 2390/2019
Inngående brev Magnar Thoresen Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 - AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 15.08.2019 2418/2019
Inngående brev Magnar Thoresen Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon - fradeling av parsell av gnr 67 bnr 2 i Kongsvik 15.08.2019 2416/2019
Inngående brev Magnar Thoresen Bestilling innsyn: Journalnr: 2352/2019 - Ekspropriasjonsforslag 67/33 15.08.2019 2415/2019
Inngående brev Magnar Thoresen Bestilling innsyn: Journalnr: 2329/2019 - Bruktbutikk - oppfølging av byggesak 15.08.2019 2414/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2321/2019 -Svar på brev vedr. asfaltering Kjerstad 15.08.2019 2428/2019
Inngående brev Magnar Thoresen Bestilling innsyn: Journalnr: 2315/2019 - Fjerning av oppsatt reklameskilt på E 10 - stopp i ulovlig campingvirksomhet på 67/12 15.08.2019 2423/2019
Inngående brev Stig og Jorunn Kristensen REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 67/33 14.08.2019 2407/2019
Inngående brev Tjeldsund kirkelige fellesnemnd Anmodning om møte, fellesnemnda 14.08.2019 2393/2019
Inngående brev Sign Consult AS SØKNAD OM FERDIGATTEST 14.08.2019 2411/2019
Utgående brev Sverre Nylund DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR OPPFØRING AV GARASJE - 14/23 14.08.2019 2362/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 14.08.2019 2394/2019
Inngående brev Linn-Anita Tobiassen SØKNAD PLASS ANGELICA 14.08.2019 2396/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2293/2019 - OPPFORDRING TIL Å BIDRA MED INFORMASJON TIL DATABASEN GRUNNFORURENSNING 14.08.2019 2409/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2298/2019 - Høring - innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften 14.08.2019 2399/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2326/2019 - Forvaltningskontroll Landbruk 14.08.2019 2397/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2139/2019 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 89 BNR 6 14.08.2019 2405/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 14.08.2019 2404/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2260/2019 - Revisjon av lokale tiltaksstrategier for kulturlandskap, miljø, skog og klima 14.08.2019 2400/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2307/2019 - SØKNAD OM GODKJENNING 14.08.2019 2398/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2295/2019 - Uttalelse til dispensasjon for utlegging av flytebrygge 79/8 14.08.2019 2401/2019
Inngående brev NAV Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 13.08.2019 2386/2019
Utgående brev Jorunn og Stig Kristensen Vedr ekspropriasjon for vann-og avløpsledninger - 67/33 13.08.2019 2365/2019
Utgående brev Nordland politidistrikt m.fl. UTTALELSE TIL SKJENKEBEVILLING 13.08.2019 2359/2019
Utgående brev NAV skanning MELDING OM SKADE 13.08.2019 2384/2019
Inngående brev ROS Båtforening SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING GRILLFEST 13.08.2019 2392/2019
Inngående brev Einar Molander SØKNAD 100% PLASS NATHALIE 13.08.2019 2387/2019
Inngående brev Wangberg's spa & velvære Anmodning om delutbetaling 13.08.2019 2385/2019
Utgående brev Barnehage.no Innsynsbegjæring 13.08.2019 2361/2019
Inngående brev Kongsvik barnehage ANNONSE 13.08.2019 2388/2019
Inngående brev Are Paulsen Søknad om omklassifisering til fritidsbolig 12.08.2019 2366/2019
Utgående brev Knut Børre Karlsen Innmelding til skole. 12.08.2019 2341/2019
Inngående brev Wexus Gruppen AS Midlertidig brukstillatelse på vilkår 12.08.2019 2374/2019
Inngående brev ***** SØKNAD OM STARTLÅN 12.08.2019 2364/2019
Inngående brev Paulsen Charlotte SØKNAD OM PERMISJON 12.08.2019 2367/2019
Inngående brev Kongsvik barnehage INTERN SKADEMELDING - ***** ***** ***** ***** 12.08.2019 2383/2019
Inngående brev IMDI Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 12.08.2019 2376/2019
Inngående brev Arbeidstilsynet Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknaden 12.08.2019 2378/2019
Inngående brev Ann Knedal Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN 12.08.2019 2372/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN 12.08.2019 2381/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2327/2019 - SVAR VEDR BRUKTBUTIKK 12.08.2019 2379/2019
Inngående brev Fam-Marlen Hjørdis Laupstad Vangen Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 - AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 12.08.2019 2370/2019
Inngående brev Arne Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN 12.08.2019 2373/2019
Inngående brev Fam-Marlen Hjørdis Laupstad Vangen Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN 12.08.2019 2371/2019
Inngående brev Kent A. Eide Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 Ad camping på gnr. 67 bnr. 12 12.08.2019 2369/2019
Inngående brev Kent A. Eide Bestilling innsyn: Journalnr:2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN 12.08.2019 2382/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2329/2019 - Bruktbutikk - oppfølging av byggesak 12.08.2019 2380/2019
Inngående brev Torbjørn Johnsen BEHOV FOR TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN 14/24 12.08.2019 2377/2019
Utgående brev ***** Klage på Ramsund skole 12.08.2019 2337/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 12.08.2019 2375/2019
Utgående brev Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget Kongsvik skole SVAR VEDR SAK I SAMARBEIDUTVALGET OM RENOVERING KONGSVIK SKOLE 09.08.2019 2330/2019
Inngående brev Tor Anders Hustad SØKNAD OM PERMISJON 09.08.2019 2356/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget INNSPILL VEDRØRENDE UTARBEIDELSE AV DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR LIEN INDUSTRIOMRÅDE 09.08.2019 2357/2019
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Svar på merknad til jordskiftesak 17-114779RFA-JHAR 09.08.2019 2335/2019
Inngående brev Veterinærinstituttet Kontroll av drikkevann Tjeldøy Vv 09.08.2019 2360/2019
Inngående brev Barnehage.no KLAGE PÅ MANGLENDE BEHANDLING AV INNSYNSKRAV – SENT SVAR 09.08.2019 2355/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN 09.08.2019 2358/2019
Utgående brev Kurt Kristensen Bruktbutikk - oppfølging av byggesak 09.08.2019 2329/2019
Utgående brev Arbeidstilsynet POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER - EVENES 09.08.2019 2334/2019
Utgående brev Forsvarsbygg TILBAKEMELDING VEDR. INFORMASJON OM UTFASING AV FOSSILT BRENSEL ANLEGG I EVENES 09.08.2019 2332/2019
Inngående brev Svein-Erik Andreassen Ikke mottatt svar på spørsmål i brev 09.08.2019 2354/2019
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN 08.08.2019 2342/2019
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVININGEN 08.08.2019 2338/2019
Inngående brev ***** Klage på Enkeltvedtak ***** ***** ***** 08.08.2019 2350/2019
Inngående brev Stig Kristensen Ekspropriasjonsforslag 67/33 08.08.2019 2352/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland Forvaltningskontroll Landbruk 08.08.2019 2326/2019
Inngående brev Kongsvik båtforening SØKNADSKJEMA FOR SKJENKEBEVILLING 08.08.2019 2353/2019
Utgående brev Agdis Johansen SVAR VEDR BRUKTBUTIKK 08.08.2019 2327/2019
Inngående brev Stig Kristensen Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 08.08.2019 2340/2019
Inngående brev Sámediggi - Sametinget UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON 79/8 08.08.2019 2336/2019
Utgående brev Fylkesmannen i Nordland FØLGEBREV, KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK 08.08.2019 2349/2019
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING 08.08.2019 2347/2019
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK OM BORTVINISNING FRA UNDERVISNINGEN 08.08.2019 2346/2019
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN 08.08.2019 2345/2019
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING 08.08.2019 2343/2019
Utgående brev ***** EKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN 08.08.2019 2344/2019
Utgående brev ***** Klage på Enkeltvedtak ***** ***** ***** 08.08.2019 2351/2019
Utgående brev ***** ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING 08.08.2019 2339/2019
Utgående brev ***** KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK 08.08.2019 2348/2019
Utgående brev Petter Bjørntvedt Larsen UTSLIPPSTILLATELSE - 71/23 07.08.2019 2319/2019
Inngående brev Kent A. Eide Innsyn journal 2315/2019 - Fjerning av oppsatt reklameskilt på E 10 - stopp i ulovlig campingvirksomhet på 67/12 07.08.2019 2333/2019
Utgående brev Statskog SF Svar på søknad om dispensasjon fra bandtvangsbestemmelsene ifm. taksering av lirype med stående fuglehund 07.08.2019 2320/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommunes kulturpris 2019 - invitasjon til å komme med forslag til kandidater 07.08.2019 2328/2019
Utgående brev Benthe Gundersen og Brynhild Gundersen AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 07.08.2019 2324/2019
Utgående brev Avinor as Svar på søknad fra Avinor om påslipp avløpsvann 06.08.2019 2092/2019
Utgående brev Adresser etter liste PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNINGER GNR 72 BNR 1 06.08.2019 2311/2019
Inngående brev Kent A. Eide Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 06.08.2019 2325/2019
Utgående brev Erik Remen TILLATELSE TIL TILTAK - 85/71 06.08.2019 2309/2019
Inngående brev Statens vegvesen Region Nord Dispensasjon fra veglovens byggegrensen for oppføring av garasje 14/23 05.08.2019 2313/2019
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett Oversendingsbrev med frist - merknad til jordskiftesak 17-114779RFA-JHAR 05.08.2019 2318/2019
Utgående brev Terje Myrvang FERDIGATTEST FOR TILBYGG TIL ENEBOLIG GNR/BNR 3/35 05.08.2019 2301/2019
Utgående brev Espen Landsholm Har dere glemt å søke om ferdigattest? tilbygg til bolig gnr/bnr 4/82 05.08.2019 2300/2019
Inngående brev Conie Calan VEDRØRENDE NORSKKURS 05.08.2019 2314/2019
Utgående brev Halvard Seljebu Har du glemt å søke om ferdigattest? 21/76 05.08.2019 2292/2019
Inngående brev Statskog SF Søknad om dispensasjon fra bandtvangsbestemmelsene ifm. taksering av lirype med stående fuglehund 05.08.2019 2317/2019
Inngående brev Barnehage.no Innsynsbegjæring 05.08.2019 2316/2019
Utgående brev Halvard Seljebu Har du glmt å søke om ferdigattest? Bruksendring fra fritidsbolig til bolig gnr/bnr 21/76 05.08.2019 2294/2019
Inngående brev Stig Kristensen m.fl. Fjerning av oppsatt reklameskilt på E 10 - stopp i ulovlig campingvirksomhet på 67/12 05.08.2019 2315/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune OPPMÅLINGSGEBYR 02.08.2019 2284/2019
Inngående brev Viktoria Instanes Markussen Søknad om støtte LS 02.08.2019 2305/2019
Inngående brev Petter Bjørntvedt Larsen SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 71/23 02.08.2019 2310/2019
Inngående brev Statistisk sentralbyrå KVITTERING FOR INNSENDT SKJEMA 02.08.2019 2303/2019
Inngående brev Sverre Martin Pettersen Asfaltering Kjerstad 02.08.2019 2304/2019
Utgående brev Per Eilertsen FERDIGATTEST GARASJE GNR/BNR 19/54 02.08.2019 2289/2019
Utgående brev Rolf Sørensen MATRIKKELBREV GNR 72 BNR 327 02.08.2019 2282/2019
Inngående brev Aud Hennie Kjærstad SØKNAD OM GODKJENNING 02.08.2019 2307/2019
Inngående brev Erik Remen SØKNAD OM TILTAK 85/71 02.08.2019 2306/2019
Utgående brev ***** Angående klage på Ramsund skole 02.08.2019 2237/2019
Utgående brev Tjeldsund boligstiftelse GJELDER ETTERGIVELSE AV HUSLEIEKRAV 02.08.2019 1870/2019
Inngående brev Kent A. Eide Bestilling innsyn: Journalnr: 2208/2019, 2198/2019, 2214/2019 02.08.2019 2308/2019
Utgående brev Hugo Kirkehaug FERDIGATTEST ENEBOLIG GNR/BNR 5/39 02.08.2019 2287/2019
Utgående brev Kjell Thorleif Småback SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 92 BNR 28 02.08.2019 2290/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland OPPFORDRING TIL Å BIDRA MED INFORMASJON TIL DATABASEN GRUNNFORURENSNING 01.08.2019 2293/2019
Utgående brev Per Eilertsen HAR DU GLEMT Å SØKE OM FERDIGATTEST? 19/54 01.08.2019 2278/2019
Inngående brev Terje Myrvang SØKNAD OM FERDIGATTEST 01.08.2019 2299/2019
Utgående brev Sindre Garnes Anderson HAR DU GLEMT Å SØK OM FERDIGATTEST? 30/22 01.08.2019 2276/2019
Utgående brev Kjell Thorleif Småback TINGLYST SAMMENSLÅING 01.08.2019 2280/2019
Inngående brev Statistisk sentralbyrå VEDTAK OM TVANGSMULKT: LEDIGE STILLINGER 2. KVARTAL 2019 01.08.2019 2297/2019
Utgående brev Heidi Olsborg HAR DERE GLEMT Å SØKE OM FERDIGATTEST? 21/5 01.08.2019 2279/2019
Utgående brev Eiendomsmegler1 Nord-Norge AS EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 87 BNR 10 OG 21 I TJELDSUND KOMMUNE 01.08.2019 2275/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet Høring - innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften 01.08.2019 2298/2019
Inngående brev Stein Hugo Hansen AKSEPT 01.08.2019 2302/2019
Inngående brev OfotLab as Anmoding om utbetaling av tilskudd næringsfond 01.08.2019 2296/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Uttalelse til dispensasjon for utlegging av flytebrygge 79/8 01.08.2019 2295/2019
Utgående brev Hans Anders Hanssen KJØP AV BOLIGTOMT I RAMSUND 31.07.2019 2266/2019
Utgående brev Jorunn og Stig Kristensen KLAGE PÅ VEDTAK I K-SAK 44/19 31.07.2019 2270/2019
Utgående brev Liv Marit Bertheussen KLARLEGGING AV GRENSE RUNDT GNR 73 BNR 40 31.07.2019 2265/2019
Utgående brev Nav Skånland og Tjeldsund Dokumentasjon 31.07.2019 2268/2019
Utgående brev Terje Myrvang HAR DERE GLEMT Å SØKE OM FERDIGATTEST? 3/35 31.07.2019 2264/2019
Inngående brev Per Eilertsen Ferdigattest 31.07.2019 2286/2019
Inngående brev Hugo Kirkehaug SØKNAD OM FERDIGATTEST 31.07.2019 2281/2019
Inngående brev DNB Finans VEDR UTLØP AV LEASINGAVTALENS MINIMUMSPERIODE 31.07.2019 2283/2019
Utgående brev Omega Areal AS MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - FLYPLASSHOTELL - 4/85 - 102 31.07.2019 2231/2019
Utgående brev Rolf Sørensen m.fl. MERKING AV GRENSE 31.07.2019 2267/2019
Inngående brev Astrid Bertheussen Årsmelding 2018 - kreftkoordinator i ETS 31.07.2019 2285/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK 31.07.2019 2272/2019
Utgående brev Stein Ronny Skånhaug HAR DERE GLEMT Å SØKE OM FERDIGATTEST GNR/BNR 3/27 31.07.2019 2263/2019
Utgående brev Ws maskin & transport AS SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE – 71/23 – TILLEGGSOPPLYSNINGER 30.07.2019 2258/2019
Utgående brev Stian Wangen OPPMÅLINGSGEBYR 30.07.2019 2255/2019
Utgående brev Thor Kristensen MELDING OM TINGLYST EIENDOM 30.07.2019 2254/2019
Inngående brev KLP Skadeforsikring AS VEDRØRENDE ERSTATNINGSKRAV 30.07.2019 2277/2019
Utgående brev Petter Bjørntvedt SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/23 - TILLEGGSOPPLYSNINGER 30.07.2019 2239/2019
Utgående brev Hans Petter Hansen SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK 30.07.2019 1975/2019
Utgående brev Evenes Tomteselskap MATRIKKELBREV GNR 4 BNR 105 30.07.2019 2257/2019
Utgående brev Din Rørlegger Narvik AS TILATELSE TIL INSTALLERING AV VANN OG AVLØP I HYTTE GNR/BNR 28/64 30.07.2019 2251/2019
Utgående brev Manntallsførte i Samemanntallet Tjeldsund kommune Utlegging av Sametingets valgmanntall 29.07.2019 2238/2019
Inngående brev Kjell Thorleif Småback REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 92/28 OG 29 29.07.2019 2273/2019
Inngående brev Eiendomsmegler1 Nord-Norge AS Bestilling av kommunalinformasjon 87/10 og 21 29.07.2019 2271/2019
Inngående brev Torill Hennie Falch ARBEIDSAVTALE 29.07.2019 2269/2019
Utgående brev Wexus gruppen AS SPØRSMÅL OM OPPHØR AV ANSVARSRETT GNR/BNR 4/85 OG 4/102 29.07.2019 2250/2019
Utgående brev Weksus Gruppen AS OPPMÅLINGSGEBYR 29.07.2019 2243/2019
Utgående brev Lødingen Arbeidssenter AS PROTOKOLL GRENSEJUSTERING 29.07.2019 2242/2019
Utgående brev Concil AS FERDISGATTEST TILBYGG TIL ENEBOLIG GNR/BNR 17/17 29.07.2019 2241/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Revisjon av lokale tiltaksstrategier for kulturlandskap, miljø, skog og klima 26.07.2019 2260/2019
Inngående brev Liv Marit Bertheussen GRENSEPÅVISNING 73/40 26.07.2019 2259/2019
Inngående brev Elisabeth Torgeirsen ARBEIDSAVTALE 26.07.2019 2253/2019
Utgående brev Omega Areal AS MANGLER VED SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 4 BNR 85 OG 102 26.07.2019 2244/2019
Utgående brev Forsvarsbygg TILLATELSE TIL TILTAK - 75/11 OG 17 I TJELDSUND KOMMUNE 26.07.2019 2218/2019
Utgående brev Weksus gruppen AS OPPMÅLINGSGEBYR 26.07.2019 2236/2019
Utgående brev Evenes kommune MELDING OM TINGLYST EIENDOM 26.07.2019 2235/2019
Utgående brev Kjærfjord Kultur og Fritidsforening /Karl-Albert Kjerstad SKJENKEBEVILLING TEATERKAFE I KJÆRFJORDSTUA 26.07.2019 2233/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON 83/24 26.07.2019 2256/2019
Inngående brev Wexus Gruppen AS Opphør av ansvarsretter 4/85 26.07.2019 2252/2019
Utgående brev Mesterbygg FERDIGATTEST FOR ENEBOLIG MED GARASJE GNR/BNR 3/131 25.07.2019 2215/2019
Inngående brev Wexus Gruppen AS Tilleggsopplysninger midlertidig brukstillatelse 25.07.2019 2249/2019
Inngående brev Din Rørlegger Narvik AS Søknad innlegging av vann 25.07.2019 2248/2019
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Kunngjøring holdningsskapende midler høst 2019 25.07.2019 2240/2019
Inngående brev Magnar Thoresen Bestilling innsyn: Journalnr: 2214/2019 -Vedrørende camping på 67/12 i kongsvik i Tjeldsund kommune 25.07.2019 2246/2019
Utgående brev Eirik Olsen OPPMÅLINGSGEBYR 25.07.2019 2228/2019
Inngående brev Fay Gundersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2214/2019 - Vedrørende camping på 67/12 i kongsvik i Tjeldsund kommune 25.07.2019 2247/2019
Inngående brev Magnar Thoresen Bestilling innsyn: Journalnr: 2198/2019 - Ulovlig camping på e. 67.12. Krav om stans. Brev 12.07.19 25.07.2019 2245/2019
Utgående brev Marius Mathisen OPPMÅLINGSGEBYR 25.07.2019 2227/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune D-SAK 55/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 72 BNR 248 SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 1 24.07.2019 2220/2019
Inngående brev Concil AS Søknad om ferdigatest 17/17 24.07.2019 2234/2019
Utgående brev Edna Nordanfjäll MELDING OM TINGLYSTE EIENDOMMER 24.07.2019 2226/2019
Utgående brev Jorunn Steinsvik GEBYR KONSESJONSBEHANDLING GNR 81 BNR 2 OG BNR 5 24.07.2019 2216/2019
Utgående brev Jorunn Kristine Hoff Steinsvik D-SAK 57/2019 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMENE GNR 81 BNR 2 OG BNR 5 24.07.2019 2213/2019
Inngående brev WS Maskin & Transport AS Søknad om utslippstillatelse 71/23 23.07.2019 2229/2019
Inngående brev Helse- og omsorgsavdelingen UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 23.07.2019 2230/2019
Inngående brev Nordland politidistrikt UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 23.07.2019 2232/2019
Utgående brev Nadezda Wessel OPPSIGELSE BOLIG 23.07.2019 2210/2019
Utgående brev CompuGroup Medical Norway AS Avtale CGM Helsestasjon installasjon Azure 22.07.2019 2224/2019
Inngående brev CompuGroup Medical Norway AS Tilbud konsulentbistand - serverbytte 22.07.2019 2223/2019
Inngående brev Omega Areal AS SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 4/85 - 102 22.07.2019 2219/2019
Inngående brev Eivind Kristoffersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2106/2019 - MELDING OM AVSLUTTET SAK 22.07.2019 2217/2019
Inngående brev Eurojuris Harstad AS Svar på anmodning om fristutsettelse 22.07.2019 2222/2019
Inngående brev Knut Børre Karlsen Innmelding til skole. 22.07.2019 2225/2019
Inngående brev Arne Kristensen og Carina Mo Vedrørende camping på 67/12 i kongsvik i Tjeldsund kommune 22.07.2019 2214/2019
Utgående brev ***** HUSLEIE 22.07.2019 2207/2019
Inngående brev Gratangen kommune Gratangen kommunestyres vedtak om opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet. Til orientering. 19.07.2019 2211/2019
Utgående brev Statens vegvesen Region Nord m.fl. Ramstad boligfelt - svar på innsigelse 19.07.2019 2203/2019
Utgående brev Tjeldsund kommune UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING 19.07.2019 2200/2019
Inngående brev Brønnøysundregistrene RETUR AV DOKUMENT 19.07.2019 2212/2019
Utgående brev ***** SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG 19.07.2019 2202/2019
Utgående brev Unni Helene Søderstrøm TILLATELSE TIL TILTAK - 75/26 19.07.2019 2152/2019
Inngående brev Fay Gundersen Bestilling innsyn: Journalnr: 2198/2019 - Ulovlig camping på e. 67.12. Krav om stans. Brev 12.07.19 19.07.2019 2209/2019
Versjon:5.0.7