eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Journalpost
Journalpost
Saksframlegg/innstilling Detaljreguleringsplan for Campus Fjelldal, planid. 2018 06. Behandling før høring og offentlig ettersyn. 05.09.2019 3424/2018
Hopp over liste Journalpostens detaljer
Hopp over liste Journalpostens dokumenter
Liste over dokumenter i journalpost
1 Detaljreguleringsplan for Campus Fjelldal, planid. 2018 06. Behandling før høring og offentlig ettersyn. Bestill innsyn
2 Forslag til reguleringsbestemmelser - Campus Fjelldal Bestill innsyn
3 Forslag til plankart datert 1.9.2019 Bestill innsyn
4 Planbeskrivelse Campus Fjelldal Bestill innsyn
5 Beskrivelse - risiko, sårbarhet og klimaendring Bestill innsyn
6 Innspill ved varsel om oppstart av planarbeid Bestill innsyn
7 Vedlegg 1. Biologisk mangfold_Tjeldsund 2018 NBSK_Statsbygg Bestill innsyn
8 Vedlegg 2. Vegplan og kostnader utarbeidet av AsplanViak mars 2019 Bestill innsyn
9 Vedlegg 3. Gatelysanlegg fv713_824 AsplanViak mars 2019 Bestill innsyn
10 Vedlegg 4. V5_Samsvarserklæring for prosjektering av gatelys Bestill innsyn
11 Vedlegg 5. Trafikkanalyse Fjelldal_v03 Bestill innsyn
12 Vedlegg 6. Notat - Avløp NBSK_Campus Fjelldal_Sweco nov 2018 Bestill innsyn
13 Vedlegg 7. Campus hybelbygg_hotel - fjernvirkning v2 Bestill innsyn
14 Vedlegg 8. A003 - illustrasjonsplan Bestill innsyn
15 Vedlegg 9. Foreløpig tegning av hybelbygg. Bestill innsyn
Hopp over liste Journalpostens korrespondanse
Journalpostens korrespondanse
Ingrid Davidsen Avsender
Versjon:5.0.7