Postliste RSS fra 40.118.66.251. http://40.118.66.251 + ":" + 80 + /eInnsyntje/journalpost/ Rss fra 40.118.66.251 Filtrering: Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2407/2019 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 67/33 <text> - </text> Avs/Mot: Fay Gundersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fay Gundersen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2433/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: INNKALLING TIL REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 22.-23. AUGUST 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Sør-Troms regionråd http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms regionråd | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2432/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD PLASS VIKTORIA MIKAELLA <text> - </text> Avs/Mot: Arne Bang Johansen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Bang Johansen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2429/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD PLASS ANGELICA <text> - </text> Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2408/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: KONTROLL AV DRIKKEVANN VÅGE VV <text> - </text> Avs/Mot: Veterinærinstituttet http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinærinstituttet | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2431/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: TILLATELSE TIL UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN OG ETABLERING AV AVLØPSANLEG GNR/BNR 14/24 <text> - </text> Avs/Mot: Lise A. Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise A. Kristoffersen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2368/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 5/8 <text> - </text> Avs/Mot: Lillian Parten http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Parten | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2406/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2402/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM STARTLÅN <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2430/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2321/2019 -Svar på brev vedr. asfaltering Kjerstad <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2428/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2315/2019 - Fjerning av oppsatt reklameskilt på E 10 - stopp i ulovlig campingvirksomhet på 67/12 <text> - </text> Avs/Mot: Magnar Thoresen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2423/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 - AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 <text> - </text> Avs/Mot: Magnar Thoresen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2418/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon - fradeling av parsell av gnr 67 bnr 2 i Kongsvik <text> - </text> Avs/Mot: Magnar Thoresen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2416/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2352/2019 - Ekspropriasjonsforslag 67/33 <text> - </text> Avs/Mot: Magnar Thoresen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2415/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2329/2019 - Bruktbutikk - oppfølging av byggesak <text> - </text> Avs/Mot: Magnar Thoresen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2414/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2389/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Søknad på stilling nr 5 <text> - </text> Avs/Mot: Nina Stensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Stensen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2391/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: SØKNAD <text> - </text> Avs/Mot: Linda Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Kristensen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2390/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM FERDIGATTEST 4/81 <text> - </text> Avs/Mot: Sign Consult AS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sign Consult AS | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2424/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER 72/41 <text> - </text> Avs/Mot: Marie Anne Aune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Anne Aune | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2422/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2293/2019 - OPPFORDRING TIL Å BIDRA MED INFORMASJON TIL DATABASEN GRUNNFORURENSNING <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2409/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2139/2019 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 89 BNR 6 <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2405/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2404/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2295/2019 - Uttalelse til dispensasjon for utlegging av flytebrygge 79/8 <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2401/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2260/2019 - Revisjon av lokale tiltaksstrategier for kulturlandskap, miljø, skog og klima <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2400/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2298/2019 - Høring - innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2399/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2307/2019 - SØKNAD OM GODKJENNING <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2398/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2326/2019 - Forvaltningskontroll Landbruk <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2397/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Anmodning om møte, fellesnemnda <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund kirkelige fellesnemnd http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kirkelige fellesnemnd | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2393/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD PLASS ANGELICA <text> - </text> Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2396/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD OM FERDIGATTEST <text> - </text> Avs/Mot: Sign Consult AS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sign Consult AS | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2411/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR OPPFØRING AV GARASJE - 14/23 <text> - </text> Avs/Mot: Sverre Nylund http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Nylund | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2362/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Helse- og omsorgsavdelingen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsavdelingen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2394/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 67/33 <text> - </text> Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2407/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Vedr ekspropriasjon for vann-og avløpsledninger - 67/33 <text> - </text> Avs/Mot: Jorunn og Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn og Stig Kristensen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2365/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD 100% PLASS NATHALIE <text> - </text> Avs/Mot: Einar Molander http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Molander | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2387/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Anmodning om delutbetaling <text> - </text> Avs/Mot: Wangberg's spa & velvære http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wangberg's spa & velvære | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2385/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 <text> - </text> Avs/Mot: NAV http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2386/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Innsynsbegjæring <text> - </text> Avs/Mot: Barnehage.no http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barnehage.no | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2361/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: UTTALELSE TIL SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2359/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: MELDING OM SKADE <text> - </text> Avs/Mot: NAV skanning http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV skanning | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2384/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING GRILLFEST <text> - </text> Avs/Mot: ROS Båtforening http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROS Båtforening | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2392/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ANNONSE <text> - </text> Avs/Mot: Kongsvik barnehage http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik barnehage | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2388/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr:2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN <text> - </text> Avs/Mot: Kent A. Eide http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2382/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2381/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2329/2019 - Bruktbutikk - oppfølging av byggesak <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2380/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2327/2019 - SVAR VEDR BRUKTBUTIKK <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2379/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN <text> - </text> Avs/Mot: Arne Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kristensen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2373/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN <text> - </text> Avs/Mot: Ann Knedal http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Knedal | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2372/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN <text> - </text> Avs/Mot: Fam-Marlen Hjørdis Laupstad Vangen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fam-Marlen Hjørdis Laupstad Vangen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2371/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 - AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 <text> - </text> Avs/Mot: Fam-Marlen Hjørdis Laupstad Vangen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fam-Marlen Hjørdis Laupstad Vangen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2370/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 Ad camping på gnr. 67 bnr. 12 <text> - </text> Avs/Mot: Kent A. Eide http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2369/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Midlertidig brukstillatelse på vilkår <text> - </text> Avs/Mot: Wexus Gruppen AS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wexus Gruppen AS | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2374/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2375/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 <text> - </text> Avs/Mot: IMDI http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2376/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknaden <text> - </text> Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2378/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Klage på Ramsund skole <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2337/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: BEHOV FOR TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN 14/24 <text> - </text> Avs/Mot: Torbjørn Johnsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Johnsen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2377/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Innmelding til skole. <text> - </text> Avs/Mot: Knut Børre Karlsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Børre Karlsen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2341/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNAD OM STARTLÅN <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2364/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om omklassifisering til fritidsbolig <text> - </text> Avs/Mot: Are Paulsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Paulsen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2366/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PERMISJON <text> - </text> Avs/Mot: Paulsen Charlotte http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulsen Charlotte | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2367/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: INTERN SKADEMELDING - ***** ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: Kongsvik barnehage http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik barnehage | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2383/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2358/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Svar på merknad til jordskiftesak 17-114779RFA-JHAR <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2335/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Bruktbutikk - oppfølging av byggesak <text> - </text> Avs/Mot: Kurt Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Kristensen | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2329/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Ikke mottatt svar på spørsmål i brev <text> - </text> Avs/Mot: Svein-Erik Andreassen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein-Erik Andreassen | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2354/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Kontroll av drikkevann Tjeldøy Vv <text> - </text> Avs/Mot: Veterinærinstituttet http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinærinstituttet | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2360/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: TILBAKEMELDING VEDR. INFORMASJON OM UTFASING AV FOSSILT BRENSEL ANLEGG I EVENES <text> - </text> Avs/Mot: Forsvarsbygg http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2332/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: INNSPILL VEDRØRENDE UTARBEIDELSE AV DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR LIEN INDUSTRIOMRÅDE <text> - </text> Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2357/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: KLAGE PÅ MANGLENDE BEHANDLING AV INNSYNSKRAV – SENT SVAR <text> - </text> Avs/Mot: Barnehage.no http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnehage.no | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2355/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SVAR VEDR SAK I SAMARBEIDUTVALGET OM RENOVERING KONGSVIK SKOLE <text> - </text> Avs/Mot: Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget Kongsvik skole http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget Kongsvik skole | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2330/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER - EVENES <text> - </text> Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2334/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM PERMISJON <text> - </text> Avs/Mot: Tor Anders Hustad http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Anders Hustad | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2356/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2340/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Ekspropriasjonsforslag 67/33 <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2352/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SVAR VEDR BRUKTBUTIKK <text> - </text> Avs/Mot: Agdis Johansen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agdis Johansen | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2327/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Klage på Enkeltvedtak ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2351/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Klage på Enkeltvedtak ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2350/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: FØLGEBREV, KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2349/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2348/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2347/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ENKELTVEDTAK OM BORTVINISNING FRA UNDERVISNINGEN <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2346/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2345/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON 79/8 <text> - </text> Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2336/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: EKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2344/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2343/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Forvaltningskontroll Landbruk <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2326/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2342/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2339/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVININGEN <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2338/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNADSKJEMA FOR SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Kongsvik båtforening http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik båtforening | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2353/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Innsyn journal 2315/2019 - Fjerning av oppsatt reklameskilt på E 10 - stopp i ulovlig campingvirksomhet på 67/12 <text> - </text> Avs/Mot: Kent A. Eide http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2333/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 <text> - </text> Avs/Mot: Benthe Gundersen og Brynhild Gundersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benthe Gundersen og Brynhild Gundersen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2324/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: UTSLIPPSTILLATELSE - 71/23 <text> - </text> Avs/Mot: Petter Bjørntvedt Larsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Bjørntvedt Larsen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2319/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Nordland fylkeskommunes kulturpris 2019 - invitasjon til å komme med forslag til kandidater <text> - </text> Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2328/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Svar på søknad om dispensasjon fra bandtvangsbestemmelsene ifm. taksering av lirype med stående fuglehund <text> - </text> Avs/Mot: Statskog SF http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog SF | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2320/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 <text> - </text> Avs/Mot: Kent A. Eide http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 06.08.2019 | Journalnr: 2325/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNINGER GNR 72 BNR 1 <text> - </text> Avs/Mot: Adresser etter liste http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresser etter liste | Journaldato: 06.08.2019 | Journalnr: 2311/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Svar på søknad fra Avinor om påslipp avløpsvann <text> - </text> Avs/Mot: Avinor as http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Avinor as | Journaldato: 06.08.2019 | Journalnr: 2092/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen |