Postliste RSS fra 40.118.66.251. http://40.118.66.251 + ":" + 80 + /eInnsyntje/journalpost/ Rss fra 40.118.66.251 Filtrering: Tittel: DELING AV GNR 90 BNR 2 I TJELDSUND KOMMUNE <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 3005/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: HØRINGSSVAR OM FREMTIDIG LEDELSE AV ENHETENE INNEN KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST OG FOREBYGGING TJELDSUND 2020 <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund 2020 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund 2020 | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 3007/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Kjøp av tilleggsareal <text> - </text> Avs/Mot: Dag Erik Grønnerød http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Erik Grønnerød | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 3019/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SKJØTE TIL UNDERSKRIFT <text> - </text> Avs/Mot: Statsbygg http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsbygg | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 2996/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2937/2019 - SØKNAD OM DELING 81/10 <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3010/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2963/2019 - Klage på vedtak i formannskapet, sak 67/19 <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3009/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Gro-Hege Markussen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro-Hege Markussen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3017/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: MERKING AV GRENSEPUNKT <text> - </text> Avs/Mot: Rolf Sørensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Sørensen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 2999/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: MERKING AV GRENSEPUNKT <text> - </text> Avs/Mot: Stein Hugo og Connie Eggesvik Hansen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Hugo og Connie Eggesvik Hansen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 2997/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT <text> - </text> Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3014/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: EIENDOMMEN SOLDAM GNR. 75 BNR. 29 <text> - </text> Avs/Mot: Alf Valseth http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Valseth | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3013/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ANMODNING OM OPPUSSING AV KOMMUNAL BOLIG <text> - </text> Avs/Mot: Steinar Fagerholt http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Fagerholt | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3012/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ENDRING AV STRUKTUR FOR FORLIKSRÅDET FOR RESTEN AV PERIODEN <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64308 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2977/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Svar på innsynsforespørsel ved ekspropriasjon Stig Kristensen - Tjeldsund kommune <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2990/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: UTSETTELSE AV RETTSMØTET <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 3006/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Informasjon til grunneierne Fotefar mot Nord- Kulturminnestien Hol-Hov <text> - </text> Avs/Mot: Marvel Oddrun Hanssen m.fl. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marvel Oddrun Hanssen m.fl. | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2994/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: REFUSJONSKRAV 2018-2019 DISPONERING AV BARNEHAGEPLASSER - KORRIGERING <text> - </text> Avs/Mot: Harstad kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2992/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SKJENKEBEVILLING KONGSVIK KULTURHUS <text> - </text> Avs/Mot: Kongsvik kulturhus http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongsvik kulturhus | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2986/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM DELING AV GNR 81 BNR 10 <text> - </text> Avs/Mot: Sverrre Hkon Evju http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverrre Hkon Evju | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2985/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA EIENDOMMEN GNR 93 BNR 2 SOM TILLEGG TIL GNR 93 BNR 14 <text> - </text> Avs/Mot: Halvard Larssen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Larssen | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2987/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: REKVISISJON AV OPPMÅLING AV GNR 68 BNR 18 <text> - </text> Avs/Mot: Jorunn Lien Johnsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Lien Johnsen | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2984/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Fellesnemnda 16.09.2019 møteinnkalling. <text> - </text> Avs/Mot: Skånland kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3001/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Referat fra møte i eldrerådet 16. september 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Hilda Bendiksen m.fl. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilda Bendiksen m.fl. | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 2694/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tildelingsbrev - siste fordeling skjønnsmidler 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3003/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2882/2019 - MELDING OM VEDTAK <text> - </text> Avs/Mot: Arne Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kristensen | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3002/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestiiling av innsyn: Journalnr: 2909/2019 - Vintervedlikehold Losveien på Tjeldnes <text> - </text> Avs/Mot: Bjørn Hanssen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Hanssen | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3000/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: MELDING OM VEDTAK - REGULERINGSENDRING E10/ HÅLOGALANDSVEGEN - PARSELL 8 I FISKEFJORDEN - EGENGODKJENNING <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 2932/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Forslag til ny organisering i "Nye Tjeldsund" <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldsund 2020 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund 2020 | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 2969/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: SØKNADSKJEMA OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR PEDAGOGISK LEDER <text> - </text> Avs/Mot: Kongsvik barnehage http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik barnehage | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3004/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tjeldsund kommune - omlegging av va-ledninger i Kongsvik <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2988/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Bestilling av innsyn: E-post til adv. Sagen vedr. ekspropriasjon - varsel om klage til fylkesmannen om manglende dokumentinnsyn <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2989/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Ingrid Davidsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Davidsen | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2995/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: NY VEILEDNINGSFUNKSJON I MENNESKEHANDELSAKER <text> - </text> Avs/Mot: Bufdir http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2993/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: OPPMÅLINGSGEBYR <text> - </text> Avs/Mot: Myklebostad Båtforening http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myklebostad Båtforening | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2954/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: OPPMÅLINGSGEBYR <text> - </text> Avs/Mot: Sølvi Maria Nylund http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Maria Nylund | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2958/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: MELDING OM TINGLYST EIENDOM <text> - </text> Avs/Mot: Kjell Thorleif Småback http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Thorleif Småback | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2953/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 89 BNR 6 <text> - </text> Avs/Mot: Sølvi Maria Nylund http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Maria Nylund | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2956/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SENDERTILLATELSE <text> - </text> Avs/Mot: Nasjonal kommunikasjones myngighet http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonal kommunikasjones myngighet | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2991/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM FRADELING AV NAUSTTOMT FRA EIENDOMMEN GNR 72 BNR 294 <text> - </text> Avs/Mot: Robin Eivik http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robin Eivik | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2960/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMT TIL EIENDOMSTOMT FRA GNR 83 BNR 12 <text> - </text> Avs/Mot: Helen og Arvid Johansen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helen og Arvid Johansen | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2959/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG <text> - </text> Avs/Mot: ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2981/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Valg til Hålogaland interkommunalt politisk råd <text> - </text> Avs/Mot: Kvæfjord kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2971/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Svar - Høring og offentlig ettersyn - dataljregulering for Campus Fjelldal <text> - </text> Avs/Mot: Troms fylkeskommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2978/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ARBEIDSAVTALE <text> - </text> Avs/Mot: Amelia Grotnes http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amelia Grotnes | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2983/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2909/2019 - Angående opphør av vinterdrift Losveien i Tjeldsund kommune <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2968/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2685/2019 - Dokument tittel: RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL KOMMUNENE <text> - </text> Avs/Mot: Stig Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2961/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Oversendingsbrev <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2980/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Klage på vedtak i formannskapet, sak 67/19 <text> - </text> Avs/Mot: Irene Kjerstad http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Kjerstad | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2963/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Søknad om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk - status i prosessen <text> - </text> Avs/Mot: Kommunaldepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunaldepartementet | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2965/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tildeling av matrikkelnummer Odden gnr. 90 <text> - </text> Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2976/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM KJØP AV AREAL FRA GNR 72 BNR 248 (KALSHÅGEN) SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 287 <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64267 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2936/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Frivillighetspris <text> - </text> Avs/Mot: Kay O Gyltnes http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kay O Gyltnes | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2974/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Kjøp av tileggs areal <text> - </text> Avs/Mot: Gunnar Fossheim http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Fossheim | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2967/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL STATENS VEGVESEN <text> - </text> Avs/Mot: Vorin Brox Einarsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vorin Brox Einarsen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2982/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT <text> - </text> Avs/Mot: Gunnar Fossheim http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Fossheim | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2966/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Kulturprisen 2019. <text> - </text> Avs/Mot: Eivind Kristoffersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2964/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 68/18 <text> - </text> Avs/Mot: Jorunn Lien Johnsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Lien Johnsen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2979/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Frivillighetsprisen 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Nina Røberg http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Røberg | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2973/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Søknad om økonomisk støtte til toalett i tilknytning til gapahuk ved snuplass FV 711 <text> - </text> Avs/Mot: Tjeldnes bygdestue http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldnes bygdestue | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2972/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten <text> - </text> Avs/Mot: Finansdepartementet http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2970/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: TINGLYST SKJØTE <text> - </text> Avs/Mot: Hans Anders Hanssen og Lillian Torsvij http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Anders Hanssen og Lillian Torsvij | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2931/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: OPPMÅLINGSGEBYR <text> - </text> Avs/Mot: Alf Valseth http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Valseth | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2930/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 75 BNR 29 <text> - </text> Avs/Mot: Alf Valseth http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Valseth | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2929/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER - 72/41 <text> - </text> Avs/Mot: Marie Anne Aune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Anne Aune | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2934/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER - 87/16 <text> - </text> Avs/Mot: Are Paulsen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Paulsen | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2935/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SVAR PÅ SØKNAD ***** ***** ***** <text> - </text> Avs/Mot: Skånland kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2955/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Dispensasjon fra byggegrense for å oppføre garasje 78/20 <text> - </text> Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2957/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM FORLENGLSE AV LEIE KOMMUNAL BOLIG <text> - </text> Avs/Mot: Simon Lie http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simon Lie | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2921/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgsavdelingen | Tittel: DATABEHANDLERAVTALER <text> - </text> Avs/Mot: Compilo AS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Compilo AS | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2945/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Bestilling innsyn 2888/2019 <text> - </text> Avs/Mot: Kent A. Eide http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2949/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om plass Aminda <text> - </text> Avs/Mot: Sunniva Steen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Steen | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2637/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Kontroll av drikkevann Tjeldøy Vv <text> - </text> Avs/Mot: Veterinærinstituttet http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinærinstituttet | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2952/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: UTTALELSE TIL SKJENKEBEVILLING <text> - </text> Avs/Mot: Nordland politidistrikt http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2950/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - ZENTER FOR KUNSSTERAPI OG YOGA <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64257 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2926/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - PROPELLFABRIKKEN HARSTADREGIONEN 2019 <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64253 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2922/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om kommunalt bidrag i 2020 <text> - </text> Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgivning http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgivning | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2946/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - VIDEREUTVIKLING AV BEDRIFT - PEDERSENS SNEKKERI <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64256 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2925/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - DIGITAL TAVLE OG TELESLYNGE TIL KONGSVIK KIRKE <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64254 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2923/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: PROSJEKT 100446 - EVENES - BOLIGER - SAMARBEID MED EVENES- OG NYE TJELDSUND KOMMUNE <text> - </text> Avs/Mot: Forsvarsbygg http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2947/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Innkalling til dialogmøte <text> - </text> Avs/Mot: Nav Skånland http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Skånland | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2951/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM DELING 93/2 <text> - </text> Avs/Mot: Halvar og Torgunn Larssen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvar og Torgunn Larssen | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2948/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: SØKNAD OM STØTTE FJELL SKILAG <text> - </text> Avs/Mot: Fjell skilag v/Kay O Gyltnes http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjell skilag v/Kay O Gyltnes | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2944/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Svar på henvendelse vedr. forliksråd <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2940/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: BUDSJETTREGULERING NR. 2 INVESTERING 2019 <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64231 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2900/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tilsagn om tilskudd til tilpasning av bolig for 2019 <text> - </text> Avs/Mot: Husbaanken http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbaanken | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2941/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Mottatt plass <text> - </text> Avs/Mot: Sunniva Steen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Steen | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2938/2019 | Avdeling: Oppvekst og kultur | Tittel: Bestilling innsyn: Journalnr: 2757/2019 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE PARKERINGSPLASS VED EVENES LUFTHAVN GNR/BNR 4/4 <text> - </text> Avs/Mot: Liv Melbøe Caspersen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Melbøe Caspersen | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2942/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Signert protokoll fra representantskapsmøte 1/19 <text> - </text> Avs/Mot: Hålogaland Ressursselskap IKS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland Ressursselskap IKS | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2933/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2019 <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64230 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2899/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om tilskudd til klassetur <text> - </text> Avs/Mot: 9. klasse ved Ramsund skole http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 9. klasse ved Ramsund skole | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2939/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM DELING 81/10 <text> - </text> Avs/Mot: Sverre Håkon Evju m.fl. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Håkon Evju m.fl. | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2937/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: MELDING OM VEDTAK <text> - </text> Avs/Mot: Kent Andre Eide http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Andre Eide | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2888/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: OVERSENDELSE AV KLAGESAK <text> - </text> Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2885/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: MELDING OM VEDTAK <text> - </text> Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2882/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: BUDSJETTREGULERING NR. 2 DRIFT 2019 <text> - </text> Avs/Mot: http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64229 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2898/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Byggesak overføres til ny vertskommune - våningshus - gnr/bnr 5/35 <text> - </text> Avs/Mot: Besikt http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Besikt | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2887/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Byggesak overføres til ny vertskommune - tilbygg gnr/bnr 21/64 <text> - </text> Avs/Mot: Gabrielsen Sunniva http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabrielsen Sunniva | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2883/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 21/76 <text> - </text> Avs/Mot: Halvard Seljebu http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Seljebu | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2878/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Byggesak overføres til ny vertskommune Gnr/bnr 3/27 <text> - </text> Avs/Mot: Stein Ronny Skånhaug http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Ronny Skånhaug | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2876/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen | Tittel: Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 4/82 <text> - </text> Avs/Mot: Espen Landsholm http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Landsholm | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2880/2019 | Avdeling: Plan og utviklingsavdelingen |