Postliste http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/ 40.118.66.251 Bestilling innsyn: Journalnr: 2407/2019 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 67/33 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fay Gundersen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2433/2019 | INNKALLING TIL REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 22.-23. AUGUST 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms regionråd | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2432/2019 | SØKNAD PLASS VIKTORIA MIKAELLA http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Bang Johansen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2429/2019 | SØKNAD PLASS ANGELICA http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2408/2019 | KONTROLL AV DRIKKEVANN VÅGE VV http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinærinstituttet | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2431/2019 | TILLATELSE TIL UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN OG ETABLERING AV AVLØPSANLEG GNR/BNR 14/24 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lise A. Kristoffersen | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2368/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 5/8 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lillian Parten | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2406/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2402/2019 | SØKNAD OM STARTLÅN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2019 | Journalnr: 2430/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2321/2019 -Svar på brev vedr. asfaltering Kjerstad http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2428/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2315/2019 - Fjerning av oppsatt reklameskilt på E 10 - stopp i ulovlig campingvirksomhet på 67/12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2423/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 - AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2418/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon - fradeling av parsell av gnr 67 bnr 2 i Kongsvik http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2416/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2352/2019 - Ekspropriasjonsforslag 67/33 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2415/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2329/2019 - Bruktbutikk - oppfølging av byggesak http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2414/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2389/2019 | Søknad på stilling nr 5 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63720 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Stensen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2391/2019 | SØKNAD http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Kristensen | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2390/2019 | SØKNAD OM FERDIGATTEST 4/81 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sign Consult AS | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2424/2019 | ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER 72/41 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Anne Aune | Journaldato: 15.08.2019 | Journalnr: 2422/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2293/2019 - OPPFORDRING TIL Å BIDRA MED INFORMASJON TIL DATABASEN GRUNNFORURENSNING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2409/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2139/2019 - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 89 BNR 6 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2405/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2404/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2295/2019 - Uttalelse til dispensasjon for utlegging av flytebrygge 79/8 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2401/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2260/2019 - Revisjon av lokale tiltaksstrategier for kulturlandskap, miljø, skog og klima http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2400/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2298/2019 - Høring - innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2399/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2307/2019 - SØKNAD OM GODKJENNING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2398/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2326/2019 - Forvaltningskontroll Landbruk http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2397/2019 | Anmodning om møte, fellesnemnda http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kirkelige fellesnemnd | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2393/2019 | SØKNAD PLASS ANGELICA http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn-Anita Tobiassen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2396/2019 | SØKNAD OM FERDIGATTEST http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sign Consult AS | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2411/2019 | DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR OPPFØRING AV GARASJE - 14/23 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Nylund | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2362/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsavdelingen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2394/2019 | REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 67/33 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 14.08.2019 | Journalnr: 2407/2019 | Vedr ekspropriasjon for vann-og avløpsledninger - 67/33 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn og Stig Kristensen | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2365/2019 | SØKNAD 100% PLASS NATHALIE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Molander | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2387/2019 | Anmodning om delutbetaling http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wangberg's spa & velvære | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2385/2019 | Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2020 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2386/2019 | Innsynsbegjæring http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Barnehage.no | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2361/2019 | UTTALELSE TIL SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt m.fl. | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2359/2019 | MELDING OM SKADE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV skanning | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2384/2019 | SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING GRILLFEST http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ROS Båtforening | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2392/2019 | ANNONSE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik barnehage | Journaldato: 13.08.2019 | Journalnr: 2388/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr:2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2382/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2381/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2329/2019 - Bruktbutikk - oppfølging av byggesak http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2380/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2327/2019 - SVAR VEDR BRUKTBUTIKK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2379/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kristensen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2373/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Knedal | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2372/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2358/2019 - SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fam-Marlen Hjørdis Laupstad Vangen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2371/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 - AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fam-Marlen Hjørdis Laupstad Vangen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2370/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2324/2019 Ad camping på gnr. 67 bnr. 12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2369/2019 | Midlertidig brukstillatelse på vilkår http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wexus Gruppen AS | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2374/2019 | Konsekvenser av Stortingets vedtak om å innlemme vakt- og administrasjonstilskuddet i rammefinansieringen til kommunene fra 2020 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2375/2019 | Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 11.08.2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMDI | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2376/2019 | Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknaden http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2378/2019 | Klage på Ramsund skole http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2337/2019 | BEHOV FOR TILLEGGSDOKUMENTASJON TIL SØKNAD OM UTSLIPP AV SANITÆRT AVLØPSVANN 14/24 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Johnsen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2377/2019 | Innmelding til skole. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Børre Karlsen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2341/2019 | SØKNAD OM STARTLÅN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2364/2019 | Søknad om omklassifisering til fritidsbolig http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Are Paulsen | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2366/2019 | SØKNAD OM PERMISJON http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paulsen Charlotte | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2367/2019 | INTERN SKADEMELDING - ***** ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik barnehage | Journaldato: 12.08.2019 | Journalnr: 2383/2019 | SVAR PÅ HENVENDELSE - KONGSVIK - CAMPINGVIRKSOMHET KLUNGNESVEIEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2358/2019 | Svar på merknad til jordskiftesak 17-114779RFA-JHAR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2335/2019 | Bruktbutikk - oppfølging av byggesak http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Kristensen | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2329/2019 | Ikke mottatt svar på spørsmål i brev http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein-Erik Andreassen | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2354/2019 | Kontroll av drikkevann Tjeldøy Vv http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinærinstituttet | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2360/2019 | TILBAKEMELDING VEDR. INFORMASJON OM UTFASING AV FOSSILT BRENSEL ANLEGG I EVENES http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2332/2019 | INNSPILL VEDRØRENDE UTARBEIDELSE AV DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR LIEN INDUSTRIOMRÅDE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2357/2019 | KLAGE PÅ MANGLENDE BEHANDLING AV INNSYNSKRAV – SENT SVAR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnehage.no | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2355/2019 | SVAR VEDR SAK I SAMARBEIDUTVALGET OM RENOVERING KONGSVIK SKOLE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalget og Skolemiljøutvalget Kongsvik skole | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2330/2019 | POSTALT TILSYN - KRAV OM OPPLYSNINGER - EVENES http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2334/2019 | SØKNAD OM PERMISJON http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Anders Hustad | Journaldato: 09.08.2019 | Journalnr: 2356/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2325/2019 - Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2340/2019 | Ekspropriasjonsforslag 67/33 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2352/2019 | SVAR VEDR BRUKTBUTIKK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agdis Johansen | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2327/2019 | Klage på Enkeltvedtak ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2351/2019 | Klage på Enkeltvedtak ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2350/2019 | FØLGEBREV, KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2349/2019 | KLAGE PÅ ENKELTVEDTAK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2348/2019 | ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2347/2019 | ENKELTVEDTAK OM BORTVINISNING FRA UNDERVISNINGEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2346/2019 | ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2345/2019 | UTTALELSE VEDRØRENDE SØKNAD OM DISPENSASJON 79/8 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi - Sametinget | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2336/2019 | EKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2344/2019 | ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2343/2019 | Forvaltningskontroll Landbruk http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2326/2019 | ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNINGEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2342/2019 | ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVISNING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2339/2019 | ENKELTVEDTAK OM BORTVISNING FRA UNDERVININGEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2338/2019 | SØKNADSKJEMA FOR SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik båtforening | Journaldato: 08.08.2019 | Journalnr: 2353/2019 | Innsyn journal 2315/2019 - Fjerning av oppsatt reklameskilt på E 10 - stopp i ulovlig campingvirksomhet på 67/12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2333/2019 | AD CAMPING PÅ GNR 67 BNR 12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Benthe Gundersen og Brynhild Gundersen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2324/2019 | UTSLIPPSTILLATELSE - 71/23 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Bjørntvedt Larsen | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2319/2019 | Nordland fylkeskommunes kulturpris 2019 - invitasjon til å komme med forslag til kandidater http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2328/2019 | Svar på søknad om dispensasjon fra bandtvangsbestemmelsene ifm. taksering av lirype med stående fuglehund http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statskog SF | Journaldato: 07.08.2019 | Journalnr: 2320/2019 | Kommentar til klage på vedtak om dispensasjon 67/2 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 06.08.2019 | Journalnr: 2325/2019 | PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNINGER GNR 72 BNR 1 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresser etter liste | Journaldato: 06.08.2019 | Journalnr: 2311/2019 | Svar på søknad fra Avinor om påslipp avløpsvann http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Avinor as | Journaldato: 06.08.2019 | Journalnr: 2092/2019 | TILLATELSE TIL TILTAK - 85/71 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Remen | Journaldato: 06.08.2019 | Journalnr: 2309/2019 | Fjerning av oppsatt reklameskilt på E 10 - stopp i ulovlig campingvirksomhet på 67/12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen m.fl. | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2315/2019 | Oversendingsbrev med frist - merknad til jordskiftesak 17-114779RFA-JHAR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2318/2019 | FERDIGATTEST FOR TILBYGG TIL ENEBOLIG GNR/BNR 3/35 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Myrvang | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2301/2019 | VEDRØRENDE NORSKKURS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Conie Calan | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2314/2019 | Har du glmt å søke om ferdigattest? Bruksendring fra fritidsbolig til bolig gnr/bnr 21/76 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Seljebu | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2294/2019 | Har dere glemt å søke om ferdigattest? tilbygg til bolig gnr/bnr 4/82 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Landsholm | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2300/2019 | Har du glemt å søke om ferdigattest? 21/76 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Seljebu | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2292/2019 | Dispensasjon fra veglovens byggegrensen for oppføring av garasje 14/23 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2313/2019 | Søknad om dispensasjon fra bandtvangsbestemmelsene ifm. taksering av lirype med stående fuglehund http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statskog SF | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2317/2019 | Innsynsbegjæring http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnehage.no | Journaldato: 05.08.2019 | Journalnr: 2316/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2208/2019, 2198/2019, 2214/2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2308/2019 | Søknad om støtte LS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viktoria Instanes Markussen | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2305/2019 | Asfaltering Kjerstad http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Martin Pettersen | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2304/2019 | KVITTERING FOR INNSENDT SKJEMA http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2303/2019 | FERDIGATTEST GARASJE GNR/BNR 19/54 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Eilertsen | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2289/2019 | SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE 71/23 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Bjørntvedt Larsen | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2310/2019 | FERDIGATTEST ENEBOLIG GNR/BNR 5/39 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hugo Kirkehaug | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2287/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2284/2019 | MATRIKKELBREV GNR 72 BNR 327 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63610 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Sørensen | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2282/2019 | Angående klage på Ramsund skole http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2237/2019 | GJELDER ETTERGIVELSE AV HUSLEIEKRAV http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund boligstiftelse | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 1870/2019 | SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 92 BNR 28 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Thorleif Småback | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2290/2019 | SØKNAD OM TILTAK 85/71 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Remen | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2306/2019 | SØKNAD OM GODKJENNING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Hennie Kjærstad | Journaldato: 02.08.2019 | Journalnr: 2307/2019 | EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 87 BNR 10 OG 21 I TJELDSUND KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 Nord-Norge AS | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2275/2019 | TINGLYST SAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Thorleif Småback | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2280/2019 | AKSEPT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Hugo Hansen | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2302/2019 | SØKNAD OM FERDIGATTEST http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Myrvang | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2299/2019 | Anmoding om utbetaling av tilskudd næringsfond http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OfotLab as | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2296/2019 | VEDTAK OM TVANGSMULKT: LEDIGE STILLINGER 2. KVARTAL 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statistisk sentralbyrå | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2297/2019 | Uttalelse til dispensasjon for utlegging av flytebrygge 79/8 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2295/2019 | HAR DERE GLEMT Å SØKE OM FERDIGATTEST? 21/5 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63607 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Olsborg | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2279/2019 | HAR DU GLEMT Å SØK OM FERDIGATTEST? 30/22 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sindre Garnes Anderson | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2276/2019 | HAR DU GLEMT Å SØKE OM FERDIGATTEST? 19/54 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Eilertsen | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2278/2019 | Høring - innføring av krav om landmålerbrev mv. Forslag til endringer i matrikkelforskriften http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2298/2019 | OPPFORDRING TIL Å BIDRA MED INFORMASJON TIL DATABASEN GRUNNFORURENSNING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 01.08.2019 | Journalnr: 2293/2019 | KLAGE PÅ VEDTAK I K-SAK 44/19 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn og Stig Kristensen | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2270/2019 | KJØP AV BOLIGTOMT I RAMSUND http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Anders Hanssen | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2266/2019 | MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE - FLYPLASSHOTELL - 4/85 - 102 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Omega Areal AS | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2231/2019 | Dokumentasjon http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nav Skånland og Tjeldsund | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2268/2019 | HAR DERE GLEMT Å SØKE OM FERDIGATTEST? 3/35 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Myrvang | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2264/2019 | MERKING AV GRENSE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Sørensen m.fl. | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2267/2019 | Årsmelding 2018 - kreftkoordinator i ETS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Astrid Bertheussen | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2285/2019 | Ferdigattest http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Eilertsen | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2286/2019 | SØKNAD OM FERDIGATTEST http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hugo Kirkehaug | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2281/2019 | HAR DERE GLEMT Å SØKE OM FERDIGATTEST GNR/BNR 3/27 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Ronny Skånhaug | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2263/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2272/2019 | KLARLEGGING AV GRENSE RUNDT GNR 73 BNR 40 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Marit Bertheussen | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2265/2019 | VEDR UTLØP AV LEASINGAVTALENS MINIMUMSPERIODE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Finans | Journaldato: 31.07.2019 | Journalnr: 2283/2019 | VEDRØRENDE ERSTATNINGSKRAV http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KLP Skadeforsikring AS | Journaldato: 30.07.2019 | Journalnr: 2277/2019 | MATRIKKELBREV GNR 4 BNR 105 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes Tomteselskap | Journaldato: 30.07.2019 | Journalnr: 2257/2019 | TILATELSE TIL INSTALLERING AV VANN OG AVLØP I HYTTE GNR/BNR 28/64 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Din Rørlegger Narvik AS | Journaldato: 30.07.2019 | Journalnr: 2251/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Wangen | Journaldato: 30.07.2019 | Journalnr: 2255/2019 | MELDING OM TINGLYST EIENDOM http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Kristensen | Journaldato: 30.07.2019 | Journalnr: 2254/2019 | SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE – 71/23 – TILLEGGSOPPLYSNINGER http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ws maskin & transport AS | Journaldato: 30.07.2019 | Journalnr: 2258/2019 | SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE - 71/23 - TILLEGGSOPPLYSNINGER http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Bjørntvedt | Journaldato: 30.07.2019 | Journalnr: 2239/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Petter Hansen | Journaldato: 30.07.2019 | Journalnr: 1975/2019 | Bestilling av kommunalinformasjon 87/10 og 21 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler1 Nord-Norge AS | Journaldato: 29.07.2019 | Journalnr: 2271/2019 | SPØRSMÅL OM OPPHØR AV ANSVARSRETT GNR/BNR 4/85 OG 4/102 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wexus gruppen AS | Journaldato: 29.07.2019 | Journalnr: 2250/2019 | ARBEIDSAVTALE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torill Hennie Falch | Journaldato: 29.07.2019 | Journalnr: 2269/2019 | Utlegging av Sametingets valgmanntall http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Manntallsførte i Samemanntallet Tjeldsund kommune | Journaldato: 29.07.2019 | Journalnr: 2238/2019 | FERDISGATTEST TILBYGG TIL ENEBOLIG GNR/BNR 17/17 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Concil AS | Journaldato: 29.07.2019 | Journalnr: 2241/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Weksus Gruppen AS | Journaldato: 29.07.2019 | Journalnr: 2243/2019 | PROTOKOLL GRENSEJUSTERING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lødingen Arbeidssenter AS | Journaldato: 29.07.2019 | Journalnr: 2242/2019 | REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 92/28 OG 29 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Thorleif Småback | Journaldato: 29.07.2019 | Journalnr: 2273/2019 | Opphør av ansvarsretter 4/85 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wexus Gruppen AS | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2252/2019 | MANGLER VED SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE GNR 4 BNR 85 OG 102 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Omega Areal AS | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2244/2019 | SKJENKEBEVILLING TEATERKAFE I KJÆRFJORDSTUA http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjærfjord Kultur og Fritidsforening /Karl-Albert Kjerstad | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2233/2019 | ARBEIDSAVTALE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Torgeirsen | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2253/2019 | TILLATELSE TIL TILTAK - 75/11 OG 17 I TJELDSUND KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2218/2019 | Revisjon av lokale tiltaksstrategier for kulturlandskap, miljø, skog og klima http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2260/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Weksus gruppen AS | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2236/2019 | KULTURMINNEFAGLIG UTTALELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON 83/24 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2256/2019 | MELDING OM TINGLYST EIENDOM http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes kommune | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2235/2019 | GRENSEPÅVISNING 73/40 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Marit Bertheussen | Journaldato: 26.07.2019 | Journalnr: 2259/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2214/2019 - Vedrørende camping på 67/12 i kongsvik i Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fay Gundersen | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2247/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2214/2019 -Vedrørende camping på 67/12 i kongsvik i Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2246/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2198/2019 - Ulovlig camping på e. 67.12. Krav om stans. Brev 12.07.19 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnar Thoresen | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2245/2019 | Tilleggsopplysninger midlertidig brukstillatelse http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wexus Gruppen AS | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2249/2019 | FERDIGATTEST FOR ENEBOLIG MED GARASJE GNR/BNR 3/131 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mesterbygg | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2215/2019 | Kunngjøring holdningsskapende midler høst 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2240/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik Olsen | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2228/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Mathisen | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2227/2019 | Søknad innlegging av vann http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Din Rørlegger Narvik AS | Journaldato: 25.07.2019 | Journalnr: 2248/2019 | MELDING OM TINGLYSTE EIENDOMMER http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edna Nordanfjäll | Journaldato: 24.07.2019 | Journalnr: 2226/2019 | Søknad om ferdigatest 17/17 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Concil AS | Journaldato: 24.07.2019 | Journalnr: 2234/2019 | GEBYR KONSESJONSBEHANDLING GNR 81 BNR 2 OG BNR 5 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Steinsvik | Journaldato: 24.07.2019 | Journalnr: 2216/2019 | D-SAK 57/2019 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMENE GNR 81 BNR 2 OG BNR 5 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Kristine Hoff Steinsvik | Journaldato: 24.07.2019 | Journalnr: 2213/2019 | D-SAK 55/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 72 BNR 248 SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 1 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 24.07.2019 | Journalnr: 2220/2019 | OPPSIGELSE BOLIG http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nadezda Wessel | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 2210/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 2232/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsavdelingen | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 2230/2019 | Søknad om utslippstillatelse 71/23 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WS Maskin & Transport AS | Journaldato: 23.07.2019 | Journalnr: 2229/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2106/2019 - MELDING OM AVSLUTTET SAK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 2217/2019 | HUSLEIE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 2207/2019 | Svar på anmodning om fristutsettelse http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eurojuris Harstad AS | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 2222/2019 | SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE 4/85 - 102 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Omega Areal AS | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 2219/2019 | Vedrørende camping på 67/12 i kongsvik i Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kristensen og Carina Mo | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 2214/2019 | Avtale CGM Helsestasjon installasjon Azure http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CompuGroup Medical Norway AS | Journaldato: 22.07.2019 | Journalnr: 2224/2019 |