Postliste http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/ 40.118.66.251 DELING AV GNR 90 BNR 2 I TJELDSUND KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 3005/2019 | HØRINGSSVAR OM FREMTIDIG LEDELSE AV ENHETENE INNEN KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST OG FOREBYGGING TJELDSUND 2020 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund 2020 | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 3007/2019 | Kjøp av tilleggsareal http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Erik Grønnerød | Journaldato: 15.10.2019 | Journalnr: 3019/2019 | SKJØTE TIL UNDERSKRIFT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsbygg | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 2996/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2937/2019 - SØKNAD OM DELING 81/10 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3010/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2963/2019 - Klage på vedtak i formannskapet, sak 67/19 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3009/2019 | ARBEIDSAVTALE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gro-Hege Markussen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3017/2019 | MERKING AV GRENSEPUNKT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Sørensen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 2999/2019 | MERKING AV GRENSEPUNKT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Hugo og Connie Eggesvik Hansen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 2997/2019 | DISPENSASJON FOR FRADELING AV BOLIGTOMT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3014/2019 | EIENDOMMEN SOLDAM GNR. 75 BNR. 29 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Valseth | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3013/2019 | ANMODNING OM OPPUSSING AV KOMMUNAL BOLIG http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Fagerholt | Journaldato: 14.10.2019 | Journalnr: 3012/2019 | ENDRING AV STRUKTUR FOR FORLIKSRÅDET FOR RESTEN AV PERIODEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64308 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2977/2019 | Svar på innsynsforespørsel ved ekspropriasjon Stig Kristensen - Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2990/2019 | UTSETTELSE AV RETTSMØTET http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 3006/2019 | Informasjon til grunneierne Fotefar mot Nord- Kulturminnestien Hol-Hov http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marvel Oddrun Hanssen m.fl. | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2994/2019 | REFUSJONSKRAV 2018-2019 DISPONERING AV BARNEHAGEPLASSER - KORRIGERING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harstad kommune | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2992/2019 | SKJENKEBEVILLING KONGSVIK KULTURHUS http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kongsvik kulturhus | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2986/2019 | SØKNAD OM DELING AV GNR 81 BNR 10 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverrre Hkon Evju | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2985/2019 | SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA EIENDOMMEN GNR 93 BNR 2 SOM TILLEGG TIL GNR 93 BNR 14 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Larssen | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2987/2019 | REKVISISJON AV OPPMÅLING AV GNR 68 BNR 18 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jorunn Lien Johnsen | Journaldato: 11.10.2019 | Journalnr: 2984/2019 | Fellesnemnda 16.09.2019 møteinnkalling. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3001/2019 | Referat fra møte i eldrerådet 16. september 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilda Bendiksen m.fl. | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 2694/2019 | Tildelingsbrev - siste fordeling skjønnsmidler 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3003/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2882/2019 - MELDING OM VEDTAK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kristensen | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3002/2019 | Bestiiling av innsyn: Journalnr: 2909/2019 - Vintervedlikehold Losveien på Tjeldnes http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Hanssen | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3000/2019 | MELDING OM VEDTAK - REGULERINGSENDRING E10/ HÅLOGALANDSVEGEN - PARSELL 8 I FISKEFJORDEN - EGENGODKJENNING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 2932/2019 | Forslag til ny organisering i "Nye Tjeldsund" http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund 2020 | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 2969/2019 | SØKNADSKJEMA OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR PEDAGOGISK LEDER http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik barnehage | Journaldato: 10.10.2019 | Journalnr: 3004/2019 | Tjeldsund kommune - omlegging av va-ledninger i Kongsvik http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2988/2019 | Bestilling av innsyn: E-post til adv. Sagen vedr. ekspropriasjon - varsel om klage til fylkesmannen om manglende dokumentinnsyn http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2989/2019 | ARBEIDSAVTALE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Davidsen | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2995/2019 | NY VEILEDNINGSFUNKSJON I MENNESKEHANDELSAKER http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2993/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Myklebostad Båtforening | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2954/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Maria Nylund | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2958/2019 | MELDING OM TINGLYST EIENDOM http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Thorleif Småback | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2953/2019 | PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 89 BNR 6 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sølvi Maria Nylund | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2956/2019 | SENDERTILLATELSE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonal kommunikasjones myngighet | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2991/2019 | SØKNAD OM FRADELING AV NAUSTTOMT FRA EIENDOMMEN GNR 72 BNR 294 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robin Eivik | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2960/2019 | SØKNAD OM FRADELING AV FESTETOMT TIL EIENDOMSTOMT FRA GNR 83 BNR 12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helen og Arvid Johansen | Journaldato: 09.10.2019 | Journalnr: 2959/2019 | SØKNAD OM KOMMUNAL BOLIG http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2981/2019 | Valg til Hålogaland interkommunalt politisk råd http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvæfjord kommune | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2971/2019 | Svar - Høring og offentlig ettersyn - dataljregulering for Campus Fjelldal http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2978/2019 | ARBEIDSAVTALE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amelia Grotnes | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2983/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2909/2019 - Angående opphør av vinterdrift Losveien i Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2968/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2685/2019 - Dokument tittel: RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL KOMMUNENE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2961/2019 | Oversendingsbrev http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms Jordskifterett | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2980/2019 | Klage på vedtak i formannskapet, sak 67/19 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Kjerstad | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2963/2019 | Søknad om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk - status i prosessen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunaldepartementet | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2965/2019 | Tildeling av matrikkelnummer Odden gnr. 90 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2976/2019 | SØKNAD OM KJØP AV AREAL FRA GNR 72 BNR 248 (KALSHÅGEN) SOM TILLEGG TIL GNR 72 BNR 287 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64267 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2936/2019 | Frivillighetspris http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kay O Gyltnes | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2974/2019 | Kjøp av tileggs areal http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Fossheim | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2967/2019 | SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE TIL STATENS VEGVESEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vorin Brox Einarsen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2982/2019 | SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Fossheim | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2966/2019 | Kulturprisen 2019. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2964/2019 | REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING 68/18 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jorunn Lien Johnsen | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2979/2019 | Frivillighetsprisen 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Røberg | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2973/2019 | Søknad om økonomisk støtte til toalett i tilknytning til gapahuk ved snuplass FV 711 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tjeldnes bygdestue | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2972/2019 | Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet | Journaldato: 08.10.2019 | Journalnr: 2970/2019 | TINGLYST SKJØTE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Anders Hanssen og Lillian Torsvij | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2931/2019 | OPPMÅLINGSGEBYR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Valseth | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2930/2019 | PROTOKOLL OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 75 BNR 29 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Valseth | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2929/2019 | ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER - 72/41 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Anne Aune | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2934/2019 | ENDRING AV KOMMUNALE AVGIFTER - 87/16 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Paulsen | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2935/2019 | SVAR PÅ SØKNAD ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2955/2019 | Dispensasjon fra byggegrense for å oppføre garasje 78/20 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 07.10.2019 | Journalnr: 2957/2019 | SØKNAD OM FORLENGLSE AV LEIE KOMMUNAL BOLIG http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simon Lie | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2921/2019 | DATABEHANDLERAVTALER http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Compilo AS | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2945/2019 | Bestilling innsyn 2888/2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2949/2019 | Søknad om plass Aminda http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunniva Steen | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2637/2019 | Kontroll av drikkevann Tjeldøy Vv http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veterinærinstituttet | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2952/2019 | UTTALELSE TIL SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland politidistrikt | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2950/2019 | TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - ZENTER FOR KUNSSTERAPI OG YOGA http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64257 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2926/2019 | TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - PROPELLFABRIKKEN HARSTADREGIONEN 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64253 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2922/2019 | Søknad om kommunalt bidrag i 2020 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Landbruksrådgivning | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2946/2019 | TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - VIDEREUTVIKLING AV BEDRIFT - PEDERSENS SNEKKERI http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64256 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2925/2019 | TILSKUDD FRA NÆRINGSFOND - DIGITAL TAVLE OG TELESLYNGE TIL KONGSVIK KIRKE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64254 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2923/2019 | PROSJEKT 100446 - EVENES - BOLIGER - SAMARBEID MED EVENES- OG NYE TJELDSUND KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsbygg | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2947/2019 | Innkalling til dialogmøte http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav Skånland | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2951/2019 | SØKNAD OM DELING 93/2 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Halvar og Torgunn Larssen | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2948/2019 | SØKNAD OM STØTTE FJELL SKILAG http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjell skilag v/Kay O Gyltnes | Journaldato: 04.10.2019 | Journalnr: 2944/2019 | Svar på henvendelse vedr. forliksråd http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2940/2019 | BUDSJETTREGULERING NR. 2 INVESTERING 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64231 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2900/2019 | Tilsagn om tilskudd til tilpasning av bolig for 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbaanken | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2941/2019 | Mottatt plass http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sunniva Steen | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2938/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2757/2019 MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE PARKERINGSPLASS VED EVENES LUFTHAVN GNR/BNR 4/4 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Melbøe Caspersen | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2942/2019 | Signert protokoll fra representantskapsmøte 1/19 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hålogaland Ressursselskap IKS | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2933/2019 | ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64230 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2899/2019 | Søknad om tilskudd til klassetur http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 9. klasse ved Ramsund skole | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2939/2019 | SØKNAD OM DELING 81/10 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Håkon Evju m.fl. | Journaldato: 03.10.2019 | Journalnr: 2937/2019 | MELDING OM VEDTAK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Andre Eide | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2888/2019 | OVERSENDELSE AV KLAGESAK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2885/2019 | MELDING OM VEDTAK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig og Jorunn Kristensen | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2882/2019 | BUDSJETTREGULERING NR. 2 DRIFT 2019 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64229 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2898/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - våningshus - gnr/bnr 5/35 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Besikt | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2887/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - tilbygg gnr/bnr 21/64 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gabrielsen Sunniva | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2883/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 21/76 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Seljebu | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2878/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune Gnr/bnr 3/27 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Ronny Skånhaug | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2876/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 4/82 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Landsholm | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2880/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune naust gnr/bnr 21/76 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvard Seljebu | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2879/2019 | Byggesask overføres til ny vertskommune Gnr/bnr 21/5 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Olsborg | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2877/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune gnr/bnr 26/28 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Høgset | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2881/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Brygger/småbåthavn gnr/bnr 17/3 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liland Båtforening | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2893/2019 | Bygesak overføres til ny vertskommune - Garasje- gnr/bnr 26/13 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Perry Stømdal | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2889/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - garasje- gnr/bnr 27/8 Evenes kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Reinslett | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2891/2019 | D-SAK 72/2019 SØKNAD OM FRADELING AV AREAL FRA GNR 73 BNR 2 SOM TILLEGG TIL GNR 73 BNR 79 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagfinn Bertheussen | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2895/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Fritidsblig gnr/bnr 2/41 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernhard Olsen AS | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2875/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune- tilbygg/hjemmekontor- gnr/bnr 21/72 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Greta Marie Skau | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2884/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Garasje gnr/bnr 19/124 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michael Sunnarvik | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2886/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune -Garasje- Gnr/bnr 19/153 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Martinussen | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2892/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune -garasje- gnr/bnr 28/11 Evenes kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten Byggservice AS | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2890/2019 | SØKNAD OM TILTAK 72/294 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robin Eivik | Journaldato: 02.10.2019 | Journalnr: 2928/2019 | RETUR AV TINGLYST DOKUMENT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2917/2019 | Søknad om forlengelse av leie kommunal bolig http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simon Lie | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2910/2019 | Endelig vedtak. Detaljregulering av Ramstad boligfelt, planid. 2018 05. http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63505 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2177/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Enebolig på Liland - gnr/bnr 19/219 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Plan-Evo AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2857/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2827/2019 - Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell av eiendommen gnr 67 bnr 2 i 100-metersbeltet langs sjøen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjøran Sommarset | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2915/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2739/2019 - UNDERRETNING OM VEDTAK I DISPENSASJONSSAK PÅ EIENDOMMEN GNR 79 BNR 8 I TJELDSUND KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjøran Sommarset | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2914/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2685/2019 - RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL KOMMUNENE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fredrik | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2913/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2685/2019 - RULLERING AV KYSTPLAN MIDT- OG SØR-TROMS - OVERSENDELSE AV PLANFORSLAG TIL KOMMUNENE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Kristoffersen | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2912/2019 | ANGÅENDE ADRESSEENDRING FRA MYRVEIEN TIL AURAVEIEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Kirksæther og Monica A. Gundersen | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2874/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund kommune | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2853/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Firemannsbolig på Liland gnr/bnr 19/49 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2855/2019 | Melding om avtale og vedtak om erverv og tiltredelse av grunn til offentlig veg http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2908/2019 | Angående opphør av vinterdrift Losveien i Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2909/2019 | Byggesaken overføres til ny vertskommune - Tilbygg - gnr/bnr 19/24 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Stenbak | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2858/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Fasadeendringer - gnr/bnr 24/37 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne M Stabursvik | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2852/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune -Fritidsbolig gnr/bnr 14/2 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nilsen & Haukland AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2873/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - garasje/lager Moan miljøstasjon - gnr/bnr 5127 Evenes http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HRS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2859/2019 | Informasjon om den nye kommuneloven http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2905/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Terrengendringer - gnr/bnr 4/107 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lødingen Arbeidssenter AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2851/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - sikkerhetsvoll- gnr/bnr 19/1 og 9 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evenes skytterlag | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2854/2019 | Byggesaken overføres til ny vertskommune - tilbygg fritidsbolig og utebod 23/163 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Karin Arvola | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2867/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Brakkerigg - gnr/bnr 5/46 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Besikt AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2866/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Enebolig med garasje- gnr/bnr 3/3 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mesterbygg AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2860/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Carport til sykehjem - gnr/bnr 19/210 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mesterbygg AS m.fl. | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2863/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Fritidsbolig - gnr/bnr 29/74 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Føre Lindorff | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2869/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Tilbygg til bolig - gnr/bnr 24/139 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AB Byggmontering AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2870/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune Glasstilbygg gnr/bnr 23/39 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mesterbygg AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2862/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Garasje - gnr/bnr 25/21 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mesterbygg AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2872/2019 | SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK 80/10 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Leonhardsen | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2918/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - riving og bygging av fritidsbolig - gnr/bnr 29/43 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggsøk Norge AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2868/2019 | SØKNAD http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Sylvi Nilsen | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2920/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - ombygginger gnr/bnr 23/150 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mesterbygg AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2865/2019 | SØKNAD http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Syed Toqueer Akhter | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2919/2019 | Melding om bruk av motorkjøretøy http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linjeproff AS | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2911/2019 | SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - PEDERSENS SNEKKERI http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedersens snekkeri | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2903/2019 | SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KONGSVIK KIRKE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kongsvik kirke | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2916/2019 | SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HAMMER MULTISERVICE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hammer Multiservice | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2904/2019 | SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2902/2019 | SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND - KJÆRFJORD BÅTFORENING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjærfjord båtforening | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2901/2019 | STATUS I KOMMUNEN FOR AREALPLANLEGGING I SJØ http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 01.10.2019 | Journalnr: 2907/2019 | Kystoneplan II for Midt- og Sør Troms - endelig vedtak Tjeldsund kommune http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64085 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2754/2019 | Dispensasjonssaken avsluttes 28/33-1 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Fronth Gressnes | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2845/2019 | LOKALE FORHANDLINGER 2019 KAPITTEL 5 - GODKJENNING AV PROTOKOLLER http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64059 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2728/2019 | Byggesak overføres til ny verstkommune - Sauefjøs med forlager gnr 27/10 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Elvebakk | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2847/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Naust gnr/bnr 26/30 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig-Håkon Jensen | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2848/2019 | SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL FRA KOMMUNAL EIENDOM I KALSHÅGEN http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64082 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2751/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Melkekuavdelig gnr/bnr 20/6 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter I. Bartholsen | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2849/2019 | OPPSIGELSE AV STILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar J Jakobsen | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2894/2019 | SØKNAD OM TILTAK - DELING 83/12 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd-Bjarne Hansen m.fl. | Journaldato: 30.09.2019 | Journalnr: 2897/2019 | FERDIGATTEST - VASKEHALL GNR/BNR 4/104 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brødrene Stormo AS | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2830/2019 | Søknad om aktivitetstilskudd - Myklebostad kretsutvalg http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Myklebostad kretsutvalg | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2856/2019 | Feil i adressendring Myrveien - Auraveien på Fjelldal? http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thomas Kirksæther og Monica A. Gundersen | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2871/2019 | MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE PARKERINGSPLASS VED EVENES LUFTHAVN GNR/BNR 4/4 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult AS | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2757/2019 | BEHOV FOR YTTERLIGERE TILLEGGSINFORMASJON TIL SØKNAD OM FERDIGATTEST OG OVERFØRING AV SAK TIL NY VERTSKOMMUNE GNR/BNR 24/222 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mesterbygg AS m.fl. | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2835/2019 | VEDTAK OM PRØVETAKINGSPLAN MED UTSATT FRIST http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mattilsynet Region Nord | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2828/2019 | Byggesaken overføres til ny vertskommune - Anleggshotell gnr/bnr 4/109 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Besikt AS m.fl. | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2836/2019 | SVAR ANGÅENDE GARASJE/CARPORT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edin Sletthaug | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2834/2019 | UTTALELSE TIL SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsavdelingen | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2861/2019 | TILLATELSE TIL TILTAK - 73/21 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Skaanevik | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2826/2019 | D-SAK 74/19 SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT I REGULERT OMRÅDE FRA EIENDOMMEN GNR 72 BNR 328 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Sørensen | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2832/2019 | Søknad om fritak av kommunale avgifter 73/40 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Jerman Bertheussen | Journaldato: 27.09.2019 | Journalnr: 2864/2019 | EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 73 BNR 45 I TJELDSUND KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Harstad | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2811/2019 | EIENDOMSOPPLYSNINGER: GNR 72 BNR 199 I TJELDSUND KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NARVIK MEGLERN AS | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2802/2019 | NFTU protokoll 3-19 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen Region Nord | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2844/2019 | INNKALLING TIL HOVEDFORHANDLING 17-114779RFA-JHAR http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ofoten og Sør-Troms jordskifterett | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2840/2019 | Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - kommunesammenslåing og søknadsprosess for 2020 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2843/2019 | FERDIGATTEST-UTVIDELSE AV BOBILPLASS-GNR/BNR 5/157 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/63966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ecophorme AS | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2635/2019 | SØKNAD OM UTVIDET PERMISJON http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Paulsen | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2842/2019 | SVAR - VS: SVAR, ENKELTVEDTAK http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2850/2019 | OVERSENDELSE AV SAK ***** ***** ***** http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skånland kommune | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2846/2019 | SØKNAD OM PERMISJON - KORRIGERT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Charlotte Paulsen | Journaldato: 26.09.2019 | Journalnr: 2841/2019 | Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av parsell av eiendommen gnr 67 bnr 2 i 100-metersbeltet langs sjøen http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Kristensen | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2827/2019 | Innsigelse imøtekommet - Reguleringsplan - Ramstad boligfelt http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64153 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Nordland | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2822/2019 | SØKNAD OM REISERETT http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2821/2019 | Byggesak overføres til ny vertskommune - Enebolig med garasje gnr/bnr 19/191 http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64124 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Greta Holm Hansen | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2793/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2741/2019 - SV: Tjeldoddveien - Oppfølging Jordskifterettens domsavsigelse http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Kristoffersen | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2824/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Hugo Ramstad | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2800/2019 | Bestilling innsyn: Journalnr: 2739/2019: UNDERRETNING OM VEDTAK I DISPENSASJONSSAK PÅ EIENDOMMEN GNR 79 BNR 8 I TJELDSUND KOMMUNE http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent A. Eide | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2823/2019 | Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2820/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tjeldsund boligstiftelse | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2799/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Monica A Gundersen | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2797/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martinus Staum | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2796/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvor Mikkelsen | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2795/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørg Elisa Krokå | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2794/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Skaanevik | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2792/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Metavi og Stian Hammervold | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2791/2019 | ADRESSENDRING I FORBINDELSE MED KOMMUNESAMMENSLÅING http://40.118.66.251:80/eInnsyntje/journalpost/Details/64118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liss Cathrine og Jan A Hansen Juliussen | Journaldato: 25.09.2019 | Journalnr: 2787/2019 |