eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 21.02.2019 533/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kartlegging av hvordan lovendringen i eiendomsskattegrunnlaget for verker og bruk faktisk slår ut for kommunene 20.02.2019 519/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Til rådmenn og Nav-ledere i Nordland fylke. Vedrørende kompetansesenter/ senter for gjeldsrådgivning i Nordland 20.02.2019 528/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18/4073-96 Endringer i valgforskriften 20.02.2019 516/2019
Inngående brev Bjørnar Tverfjeld Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel i utmark. 20.02.2019 515/2019
Inngående brev Skatteetaten Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Tjeldsund og Evenes kommuner 20.02.2019 526/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kommunebesøk 20.02.2019 520/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/4295-58 Gjennomgang av regional stats inndeling - oppfølging av regionreformen 20.02.2019 517/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Høring - endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd, Nordland 20.02.2019 508/2019
Inngående brev LHL og Ambulanseforbundet i Delta LHL og Ambulanseforbundet kommer på besøk 20.02.2019 511/2019
Inngående brev Asplan Viak Gjennomgang av distriktsindeks 20.02.2019 522/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.02.2019 506/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Meld. St. 15 Leve hele livet og oppfølging i Nordland 20.02.2019 507/2019
Inngående brev Isabelle Anantawi og Christine Mila Bacheloroppgave 20.02.2019 524/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 20.02.2019 527/2019
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg No kan du søkje midlar til lokale trafikktryggleikstiltak i 2019 - regjeringen.no 20.02.2019 521/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Kvittering for innsendt skjema - Tilskudd for svømming i barnehager 20.02.2019 512/2019
Inngående brev Landssammanslutninga av vasskraftkommunar Rapportering av inntektsreduksjon til fylkesmennene 20.02.2019 525/2019
Inngående brev Universitetssykehuset Nord-Norge HF - OSO Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan mellom UNN og kommunene i opptaksområdet 20.02.2019 523/2019
Inngående brev I.K. Lykke Drift Omsetningsrapport AS Michaelsen & søn 20.02.2019 509/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Ber om tilbakemelding - statlig sikra friluftsområder 19.02.2019 464/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.02.2019 495/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.02.2019 493/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 19.02.2019 489/2019
Inngående brev Evenes Buss AS Underskrevet gjeldsbrev 19.02.2019 470/2019
Inngående brev Ofoten Sparebank Informasjon til sikkerhetsstiller 19.02.2019 474/2019
Inngående brev ofoten sparebank Informasjon til sikkerhetsstiller 19.02.2019 473/2019
Inngående brev Evenes Høyre Valgliste til kommunevalg 2019 19.02.2019 491/2019
Inngående brev Kommunalbanken Opplysninger til bruk vedrørende likningsåret 2018 19.02.2019 472/2019
Inngående brev Aslak Markusson Søknad om skuterløyve 19.02.2019 465/2019
Inngående brev ***** ***** ***** 19.02.2019 505/2019
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 19.02.2019 490/2019
Inngående brev ***** ***** 19.02.2019 492/2019
Inngående brev ***** ***** 19.02.2019 499/2019
Inngående brev ***** ***** 19.02.2019 501/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.02.2019 466/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.02.2019 471/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 19.02.2019 469/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 19.02.2019 494/2019
Inngående brev ***** Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV 19.02.2019 467/2019
Inngående brev KLP Informasjon til kausjonist 19.02.2019 487/2019
Inngående brev KLP Informasjon til kausjonist 19.02.2019 488/2019
Inngående brev Tjeldsund Kommune Kommunal egenandel hjorteviltplan 19.02.2019 497/2019
Inngående brev Lødingen Arbeidssenter AS Søknad om fritak for eiendomsskatt eiendom 4/107/0/0/1. Stunes nr 4 83 19.02.2019 468/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 19.02.2019 500/2019
Inngående brev Skånland kommune HØRING - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR ETABLERING AV HELIKOPTERBASE 18.02.2019 463/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Svar på søknad om tilskudd - UKM-diskotek-Kulturtransport for ungdom i Evenes og nabokommuner - EVENES KOMMUNE 18.02.2019 459/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Protokoll fra møte i Nordland fylkes eldreråd 11.02.2019 18.02.2019 462/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Tiltaksplan mot viltpåkjørsler 15.02.2019 456/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Næringsprisen for kvinner i Nordland 2018 - invitasjon til kommunene for å komme med forslag til kandidater 14.02.2019 447/2019
Inngående brev Mohamad Emad Qbiaa Barnehage - Ny plass, Liland barnehage 14.02.2019 452/2019
Inngående brev Helsedirektoratet Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus 13.02.2019 429/2019
Inngående brev Arbeids- og velferdsdirektoratet Kommunebrevet 2019 fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 13.02.2019 430/2019
Inngående brev Transportøkonomisk institutt Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill 13.02.2019 433/2019
Inngående brev Transportøkonomisk institutt Revisjon av bo- og arbeidsmarkedsregioner – mulighet for innspill 13.02.2019 436/2019
Inngående brev Foreldreutvalgene ved Bogen og Liland barnehage Planleggingsdager og kalendre 13.02.2019 437/2019
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Søknad om skadefelling av elg 13.02.2019 431/2019
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Søknad om skadefelling av elg - tilleggsinformasjon 13.02.2019 432/2019
Inngående brev Miljødirektoratet Kopi av levert søknad 13.02.2019 435/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune 19/225-1 Innhenting av halvårsvurderinger med karakterer for elever i avgangsklassen ved grunnskolene i Nordland 13.02.2019 434/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Informasjon om avtaletilskudd for 2019 13.02.2019 445/2019
Inngående brev Sametinget Ad tilskudd til prosjektet Arrangere temakveld og konferanse på dagtid - aksept av vilkår 12.02.2019 414/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Ditt svar er bekreftet og vil bli behandlet av Utdanningsdirektoratet 12.02.2019 420/2019
Inngående brev Luftambulansetjenesten HF Høring - samarbeidsrutine ved luftambulansetransport av pasienter med psykiatrisk diagnose 12.02.2019 427/2019
Inngående brev Select Service Partner AS Endring ved skjenkebevilling 12.02.2019 419/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19/605-1 Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 12.02.2019 408/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.02.2019 402/2019
Inngående brev KomRev NORD IKS Informasjon om representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 12.02.2019 418/2019
Inngående brev Evenes Høyre Valgliste Evenes Høyre til kommunevalg 2019 12.02.2019 371/2019
Inngående brev Evenes SV Listeforslag Evenes SV 12.02.2019 370/2019
Inngående brev Luftambulansetjenesten HF Infobrev 4 om midlertidig helikopterbase på Trøsen i Skånland 12.02.2019 399/2019
Inngående brev Avinor Ref deres sak 2014/14533, Avinor sak 14/10602 12.02.2019 407/2019
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Sommerjobbrefusjon 12.02.2019 421/2019
Inngående brev Nordland Fylkes Fiskarlag Søknad om landbasert akvakulturlokalitet Slaggen i Evenes kommune - uttalelse 12.02.2019 377/2019
Inngående brev Bogen Grunneierlag INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE IFM BOGEN AQUA AS 12.02.2019 417/2019
Inngående brev Nærings- og fiskeridepartementet Høring om opphevelse Omstillingsloven 12.02.2019 425/2019
Inngående brev Silje Elisabeth Jensen Ånesen Søknad om stilling 12.02.2019 397/2019
Inngående brev ***** Søknad om kommunal bolig 12.02.2019 369/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17/3125-10 Høring: Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter - rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i eierseksjonsloven 12.02.2019 381/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 12.02.2019 396/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.02.2019 426/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 12.02.2019 398/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** 12.02.2019 410/2019
Inngående brev Finnmark politidistrikt Informasjon vedrørende nye rutiner for vandelsvurdering meddommere 12.02.2019 423/2019
Inngående brev Politidirektoratet Beslutninger fra Politidirektoratet om endringer i lokal struktur for Nordland politidistrikt 12.02.2019 400/2019
Inngående brev Komrevnord Revisjonsuttalelse momskompensasjon 6. termin 2018 12.02.2019 424/2019
Inngående brev Husbanken Årsbrev for 2019 til ordførere og rådmenn fra adm.dir. i Husbanken 12.02.2019 412/2019
Inngående brev Husbanken Viktig informasjon om endring i tilskuddene fra 1. januar 2019 12.02.2019 378/2019
Inngående brev Compilo Vedlagt signert avtale fra Evenes kommune 12.02.2019 415/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Evenes kommune - 13. mars 2019 12.02.2019 364/2019
Inngående brev Telenor Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) 12.02.2019 373/2019
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Kunngjøring holdningsskapende midler vår 2019 12.02.2019 379/2019
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Kunngjøring - Trafikksikkerhetsmidler 2020 12.02.2019 404/2019
Inngående brev Anka Yuliyanova Asenova Generell søknad innenfor helsesektoren 12.02.2019 428/2019
Inngående brev Miljødirektoratet Bli med på Villaksens år 12.02.2019 380/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune 19/587-2 Høring – Anmodning om skriftlig innspill til prioritering av utbedringer på viktige fylkesveger med næringstransporter i Nordland. Høringsfrist innen 15. mars 2019 12.02.2019 409/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Digitalisering av eiendomsarkiv – tilbud til IKAN kommuner med prismodell 12.02.2019 363/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Økt lærerinnsats på 1.-10. trinn 12.02.2019 406/2019
Inngående brev KS KFK_Brev til kommunene_2019-20_Ofoten 12.02.2019 375/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Utbetaling av tilskudd til økt lærertetthet 12.02.2019 376/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Spørring om fagfornyelsen - skoleeiere i Nordland 12.02.2019 365/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen 12.02.2019 422/2019
Inngående brev Narvik og omegn krisesenter Beregningsgrunnlaget for driftsutgifter 2018 12.02.2019 374/2019
Inngående brev Isabella- Madelén Mikalsen Barnehage - Ny plass - Liland Barnehage 11.02.2019 359/2019
Inngående brev Evenes Syn- og mestringssenter Motorferdsel i utmark og vassdrag - Blindeforbundet 11.02.2019 354/2019
Inngående brev ***** Søknad om Pleie- og omsorgstjenester 11.02.2019 355/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Eksamen grunnskole vår 2019 11.02.2019 360/2019
Inngående brev ***** Søknad om Pleie- og omsorgstjenester 11.02.2019 356/2019
Inngående brev ***** Søknad om korttidsplass for ***** ***** 11.02.2019 361/2019
Inngående brev Husbanken Tildeling startlån 2019 11.02.2019 362/2019
Inngående brev ***** Innmelding skole 11.02.2019 357/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Stimuleringstilskudd veterinærtjenester 2019 - større kvote - flere kan få tilskudd og ny søknadsfrist 07.02.2019 344/2019
Inngående brev Universitetssykehuset Nord-Norge HF Pakkeforløp psykisk helse og rus - samhandling mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge 06.02.2019 334/2019
Inngående brev Kulturdepartementet 18/6031 Idrettshall og svømmebasseng - Evenes kommune - idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 06.02.2019 326/2019
Inngående brev Pensjonistforbundet Brev til eldrerådet i din kommune 06.02.2019 330/2019
Inngående brev Kulturdepartementet Kvittering på innsendt søknad om spillemidler til anlegg 06.02.2019 328/2019
Inngående brev Kulturdepartementet 19/134 Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019 06.02.2019 335/2019
Inngående brev Statens Vegvesen Dokument 15/201469-22 Vedrørende søknad om informasjonstavle på Herjangshøgda og søknad om offentlige trafikkskilt i vegkryss/avkjørsler - Narvik og Evenes kommune sendt fra Statens vegvesen 06.02.2019 324/2019
Inngående brev Nordland Politidistrikt PÅMINNELSE FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR LEVERT SVAR TIL POLITIET - VAKTTELEFON BARNEVERN 06.02.2019 340/2019
Inngående brev Steinar Lund Klage til HRS sine eiere og politikere i de aktuelle kommunene 06.02.2019 338/2019
Inngående brev Amathea Nordland kommunesøknad 2019 06.02.2019 337/2019
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet - refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2018 06.02.2019 336/2019
Inngående brev Samferdselsdepartementet 19/97 Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og fyllestasjoner for alternative drivstoff - høring 06.02.2019 333/2019
Inngående brev Compilo Tilbud på Kvalitetssystem og Bridge _Oppfølging av politiske vedtak 06.02.2019 342/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Landsomfattende tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid 2019 05.02.2019 320/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunevise belastningsfullmakter og forventninger til kommunenes forvaltning på landbruks- og reindriftsområdet i 2019 04.02.2019 312/2019
Inngående brev Birgitte Rørvik Bruun Sommerjobbrefusjon 04.02.2019 310/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Handlingsplan mot fremmede skadelige arter og brosjyre om hagerømlinger 01.02.2019 305/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Utbetaling av tilskudd til vilttiltak - hjorteviltplan for Evenes, Tjeldsund og Skånland 31.01.2019 290/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 30.01.2019 287/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Informasjon om endringer i inntaksforskriften til videregående opplæring 29.01.2019 277/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 29.01.2019 276/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18/2648-5 Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner 25.01.2019 256/2019
Inngående brev CIC Hospitality Søknad om Skjenkebevilgning & serveringsbevilgning 25.01.2019 261/2019
Inngående brev UNN HF Innspill til Arealplan UNN Harstad - videre prosess 25.01.2019 257/2019
Inngående brev Skånland kommune REFUSJON BARN I PRIVAT BARNEHAGE 2018 24.01.2019 238/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 24.01.2019 239/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 23.01.2019 222/2019
Inngående brev Ofoten Sparebank Rentefastsettelse for 1. kvartal 2019 23.01.2019 220/2019
Inngående brev Nordland Fylkeskommune Krav om tilbakebetaling av tilskuddmidler 2017 23.01.2019 219/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Orientering om kommunale næringsfond, gründerfond og Ungt Entreprenørskap 2019 23.01.2019 218/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 23.01.2019 223/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Varsel om stedlig tilsyn- barnehageloven - Evenes 18.01.2019 201/2019
Inngående brev Nina Christine Fosslund Barnehage - oppsigelse 18.01.2019 198/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Oversendelse av høringsdokument fra Hurtigruten AS 16.01.2019 189/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ***** ***** 16.01.2019 182/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ***** ***** 16.01.2019 184/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune Høring ny forskrift om råd for eldre. for personer med funksjonsnedsettelser og for ungdom 16.01.2019 187/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ***** ***** 16.01.2019 183/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ***** ***** 16.01.2019 179/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ***** ***** 16.01.2019 180/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ***** ***** 16.01.2019 181/2019
Inngående brev Lotteri-og stiftelsestilsynet Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Evenes flerbrukshall ved Evenes skole 15.01.2019 178/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2019 14.01.2019 168/2019
Inngående brev Sigrid Schrøder Musikk-/kulturskole - Opptak 14.01.2019 163/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Nytt regionalt bygdeutviklingsprogram 11.01.2019 160/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Utlysning av og retningslinjer for forvaltning av fylkesvise midler i Klima- og miljøprogrammet 2019 10.01.2019 157/2019
Inngående brev FYLKESMANNEN I NORDLAND Endret tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av avisingskjemikalier for fly og rullebane, Harstad/Narvik lufthavn Evenes, Evenes kommune 10.01.2019 158/2019
Inngående brev ***** Arbeidsavtale 09.01.2019 152/2019
Inngående brev Beate Stellander Husleiekontrakt kommunale boliger 09.01.2019 155/2019
Inngående brev ***** Arbeidsavtale 09.01.2019 154/2019
Inngående brev ***** ***** ***** 09.01.2019 153/2019
Inngående brev Valgdirektoratet Brev om opplæringssamlinger ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 08.01.2019 116/2019
Inngående brev ***** ***** ***** 08.01.2019 144/2019
Inngående brev Luftambulansetjenesten HF Informasjon om midlertidig ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland - del 3, del 2 og del 1 08.01.2019 123/2019
Inngående brev Rudi Kirkhaug Merknader til nabovarsel 08.01.2019 124/2019
Inngående brev Rudi Kirkhaug Nabovarsel - frist 08.01.2019 126/2019
Inngående brev MDH Arkitekter SA Merknader til nabovarsel 08.01.2019 125/2019
Inngående brev Tjeldsund Kommune Avtaler interkommunale samarbeid 08.01.2019 139/2019
Inngående brev Joker Liland Refusjonskrav sommerjobb 08.01.2019 100/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.01.2019 146/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Erstatning avlingssvikt - ekstraordinære prioriteringer - saksbehandlerkapasitet 08.01.2019 76/2019
Inngående brev Kunnskapsdepartementet Høring om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Hjemmel til å kreve botid for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole 08.01.2019 97/2019
Inngående brev Landbruksdirektoratet 18/77874-1 Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019 08.01.2019 91/2019
Inngående brev Anette Nensen Personligt brev och referenser - vedlegg til søknad 08.01.2019 136/2019
Inngående brev Anette Nensen CV - vedlegg til søknad 08.01.2019 135/2019
Inngående brev Anette Nensén Evenes kommune: Ansökan jobb sjukeheim 08.01.2019 134/2019
Inngående brev Fylkesmannen i Nordland Tilskudd til tiltak i beiteområder 2016 - 2000m sperregjerder 08.01.2019 78/2019
Inngående brev DSB Tiltak fyrverkerisesongen 2018/2019 08.01.2019 109/2019
Inngående brev ***** Søknad om Pleie- og omsorgstjenester 08.01.2019 141/2019
Inngående brev ***** Søknad om kompensasjon 08.01.2019 137/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** 08.01.2019 77/2019
Inngående brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18/5561-1 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 08.01.2019 112/2019
Inngående brev ***** Søknad om fri fra undervisning 08.01.2019 140/2019
Inngående brev KomRev Nord Revisjonsberetning momskompensasjon 5. termin 2018 08.01.2019 88/2019
Inngående brev Husbanken Informasjonsbrev om startlån og tilskudd 2019 08.01.2019 101/2019
Inngående brev Kulturdepartementet 18/6476-1 Informasjon om søknadsrunden 2019 08.01.2019 89/2019
Inngående brev ***** 18/4429-1 Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2019 08.01.2019 90/2019
Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 08.01.2019 92/2019
Inngående brev Indre Evenes Storvald Fellingsrapport 2018 - Indre Evenes Storvald 08.01.2019 99/2019
Inngående brev Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Protokoll 4-18 08.01.2019 102/2019
Inngående brev Trygg Trafikk Til info 08.01.2019 129/2019
Inngående brev Merlene L. Johnsen Søknad på jobb hos dere 08.01.2019 131/2019
Inngående brev Unn Kristin Laberg Klage på husleiepris 08.01.2019 114/2019
Inngående brev Unn Kristin Laberg Oppsigelse Birkelundveien 42. 08.01.2019 113/2019
Inngående brev Postmottak Evenes Kommune 18/4933-1 Digitalisering i kommunal sektor 08.01.2019 110/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift 08.01.2019 84/2019
Inngående brev Nordland fylkeskommune 19/225-1 Innhenting av halvårsvurderinger med karakterer for elever i avgangsklassen ved grunnskolene i Nordland 08.01.2019 138/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Leirskoleopplæring 08.01.2019 95/2019
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Rapportering på auka lærarinnsats 1.-10. trinn og lærartettleik 08.01.2019 130/2019
Versjon:5.0.7